Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V doplňkovém modulu RSTAB nebo RFEM RF / STEEL se berou v úvahu deformační napětí v součástech, které jsou vystaveny kroucení (např. Konzolový nosník s profilem I)?

Odpověď

Ne, nejsou. V modulu RFEM / RSTAB nebo v přídavném modulu RF- / STEEL nehraje vázané zkroucení žádnou roli. U prutů zde nemá vliv deformace.

RF- / STEEL počítá napětí v kroucení v blízkosti reality pomocí M T / W T nebo M T / (I T / z). Tímto způsobem se nezvažuje vázané kroucení (primární a sekundární torzní nebo dvouminační zkroucení).

Vazba je zohledněna v přídavných modulech RF- / FE-LTB, Warping Torsion v modulu RF- / STEEL a v programu profilů SHAPE-THIN .

RF- / STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF- / STEEL EC3. Provádí se posouzení prutu v klopení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti a uplatnění imperfekcí s ohledem na tvary tvarů. Konstrukce vycházejí z normy EN 1993-1-1: 2005 + AC: 2009.

Více informací najdete na webináři "Nové moduly RF-STEEL Warping Torsion and RF- / STEEL Plasticity", které si můžete stáhnout na stránce Odkazy níže.

Klíčová slova

Vázané zkroucení Kroucení Torzních napětí Primární krouticí moment Sekundárně Dvakrát zkroucené Warpage Odolnost proti deformacím Torzní deformace

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD