V doplňkovém modulu RSTAB nebo RFEM RF / STEEL se berou v úvahu deformační napětí v součástech, které jsou vystaveny kroucení (např. Konzolový nosník s profilem I)?

Odpověď

Ne. V programu RSTAB, RFEM nebo přídavném modulu RF- / STEEL není torzní síla relevantní. Wölbwiderstand zde nemá žádný vliv.

Modul STAHL vypočítá torzní napětí přibližně pomocí M T / W T a M T / (I T / z). V tomto přístupu se torze torzní síly (primární a sekundární kroucení nebo Bölbbimoment) nebere v úvahu.

Pokřivení je zohledněno v doplňkovém modulu FE-BGDK (pro RSTAB) nebo RF-FE-BGDK (pro RFEM), RF- STEEL obloukové kroucení nebo STEEL obloukovém kroucení a průřezovém programu DUENQ .

Přídavný modul RF- / STEEL Wölbkrafttorsion je rozšířením přídavného modulu RF- / STEEL EC3 a provádí ohýbání ohybů prutů podle teorie II. Tyto důkazy vycházejí z normy EN 1993-1-1: 2005 + AC: 2009.

Již existuje zajímavý webinář na téma "Analýza síly trezoru a plastový design v RF / STEEL EC3", který si můžete stáhnout níže pod odkazy.

Klíčová slova

Torzní sila, torzní napětí, torzní napětí, primární kroucení, sekundární kroucení, moment hybnosti, deformace, odolnost proti převrácení, odolnost proti zakřivení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD