Mohu v programu RSTAB nebo RFEM zadat uzlovou podporu tak, že nebude přenášet žádné nadzdvihující síly?

Odpověď

Uzlové podpory mohou mít nelineární vlastnosti (kritéria neúčinnosti pro tahové resp. tlakové síly, pracovní diagramy a diagramy tuhosti).

Seznam nelinearit obsahuje následující možnosti:

• Neúčinnost komponenty, pokud je podporová síla nebo podporový moment záporný, resp. kladný

• Úplné neúčinnost podpory, je-li podporová síla nebo podporový moment záporný, resp. kladný

• Částečná účinnost

• Diagram

• Tření v závislosti na zbývajících podporových silách

Neúčinnost , je-li podporová síla / podporový moment kladný resp. záporný

Obě tyto volby umožňují snadno určit, zda podpora dokáže přenášet pouze kladné resp. záporné síly nebo momenty: Pokud vnitřní síla (síla nebo moment) působit v zakázaném směru, stane se komponenta podpory neúčinnou. Ostatní podepření a vetknutí jsou nadále účinné.

Neúčinnost vše, pokud je podporová síla / podporový moment kladný, resp. záporný

Na rozdíl od výše popsané neúčinnosti jedné jednotlivé komponenty se podpora stane zcela neúčinnou, pokud je komponenta neúčinná.

Nelineárně působící podpory se v grafice zobrazí jinou barvou. V tabulce je komponenta podpory s nelineárními vlastnostmi rozpoznatelná pomocí modrého políčka.

 

Klíčová slova

Podpora Uzlová podpora Neúčinnost

Ke stažení

Odkazy

  • Views 50x
  • Updated 21. října 2020

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM pro studenty

Online školení 10. listopadu 2020 10:00 - 13:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - dřevo

Online školení 18. listopadu 2020 13:00 - 16:00 EDT

RFEM pro studenty | Část 3

Online školení 30. listopadu 2020 9:00 - 12:00 CET

Školení v Lipsku, Německo | RSTAB | Základní školení

Školení 2. prosince 2020 9:00 - 16:30 CET

Školení v Lipsku, Německo | RFEM | Základní školení

Školení 3. prosince 2020 9:00 - 16:30 CET

Pozvání na konferenci

Betonářské dny 2020

Konference 2. prosince 2020 - 3. prosince 2020

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - ocel

Online školení 8. prosince 2020 9:00 - 12:00 EDT

RFEM pro studenty | Část 3

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Webinář 7. července 2020 15:00 - 16:00 CEST

Úvod do modelování těles \ \ v programu RFEM

Úvod do modelování těles v programu RFEM

Webinář 30. června 2020 14:00 - 15:00 EDT

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD