Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000461 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Lze tak v RSTABu a v RFEMu zadat uzlovou podporu tak, aby nebyly přenášeny reakce na vzpěr?

Odpověď

Ano, je to možné v programech RSTAB a RFEM. Nelineárním vlastnostem lze aplikovat na uzlové podpory (kritéria selhání pro tahové a tlakové síly, diagram napětí-deformace a tuhosti).

Seznam nelinearit obsahuje následující možnosti:

• Selhání prutu, je-li podporová reakce nebo moment negativní nebo kladné

• Zcela selhání podpory, pokud podporové reakce jsou záporné nebo kladné

• Částečná účinnost

• Diagram

• Tření v závislosti na jiných reakcích

Selhání, pokud je reakce nebo moment podpor negativní nebo kladné

Obě možnosti jednoduše ovládají, pokud podpora může přenášet pouze kladné nebo záporné reakce nebo momenty. Pokud působí vnitřní síla (síla nebo moment) ve směru zabránění, tento prvek podpory selže. Ostatní podpory a přetvoření zůstávají v platnosti.

V opačném případě selhání reakce nebo moment je záporná nebo kladná

Na rozdíl od selhání výše popsaného prvku selže podpora zcela neúčinná.

Nelineárně působící podpory se v grafickém okně vyznačují odlišnou barvou. V tabulce je podporový prvek s nelineárními vlastnostmi označen modrým políčkem.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD