Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000524 CS

1. prosince 2017

Nastavení zobrazení RFEM

Jak lze změnit vzdálenost dělicích linií řezů?

Vzdálenost modelu v modelu je příliš velká.

Odpověď

Vzdálenost dělicích linií u řezů zobrazených v grafice je dána délkou prvků.

Příslušné globální nastavení se nastaví tak, že v panelu nástrojů vybereme možnost Nastavení sítě KP v nabídce "Vypočítat". Pokud chceme definovat nastavení pro pouze části, přejděte do nabídky "Vložit" a zvolte "Údaje o modelu" a "Zahuštění sítě prvků". Při změně cílové délky u konečných prvků se mění rozdělení dělení v řezu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD