Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000787 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RSTAB

Výztužná ocelová konstrukce musí mít ztužení na každé úrovni.

První stupeň však musí být z železobetonu. Z tohoto betonového plechu proto musí působit vodorovné ztužení. Jak lze v RSTABu modelovat tuhou desku?

Odpověď

Pokud chceme z konstrukce vytvořit ztužující membrány, můžeme použít pruty typu TuháVazba . Pro vytvoření ztužujícího stropu lze zadat diagonální prut (nebo dva), který simuluje danou plochu.

Pokud jsou dva uzly navzájem spojeny, znamená to, že vnitřní síly se přenášejí přímo z uzlu na uzel. Neexistují žádné "ztráty", protože pruty mají nekonečnou tuhost.

Do prvního prutu typu "Vetknutí" lze vložit libovolné klouby. Pro vazby existují čtyři varianty s klouby a bez nich.

Přesnější modelování je možné v programu RFEM RFEM, protože model nosníku pokrývá pouze desku a membránový efekt. LST můžeme například vytvořit v RSTABu a následně otevřít jako kopii v programu RFEM a do něj vložit prvky plochy.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD