Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

001054

Modelování | Konstrukce

RFEM

RSTAB

U ocelových rámů jsem ručně vytvořil 20 kombinací zatížení s dílčími součiniteli spolehlivosti. Deformace ovšem bez faktorů určíme. Postupuji následovně:

  • Zkopíruji jednotlivé LC (několik kombinací zatížení nelze kopírovat současně)
  • Součinitel jsem nastavil na 1.0 v každém ZS.

Není snadnější, jak to udělat?

Odpověď

U ručně vytvořených kombinací zatížení s jediným zatížením existuje bohužel pouze možnost, kterou jste popsali.

Případně můžeme automaticky vytvořit kombinace pomocí dialogu Základní údaje . Jako kombinační výrazy lze použít nejen mezní stav únosnosti, ale také různé návrhové situace pro mezní stav použitelnosti: "Charakteristické", "Časté" nebo "Kvazistálé". Tímto způsobem se správně uvažují dílčí součinitele spolehlivosti.

Klíčová slova

Ručně Kombinace zatížení Kombinovat Dílčí součinitele spolehlivosti Použitelnost Posouzení na deformace

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD