FAQ 001062 CS

1. prosince 2017

Přídavné moduly RFEM

Vypočítal jsem krabicový nosník. Které povrchové výsledky nebo povrchové napětí lze použít k vyhodnocení chování vzpěrných desek na vzpěr?

Odpověď

Na základě výsledků plochy nebo samotného povrchového napětí nelze učinit žádné prohlášení o chování při vzpěru skříňového nosníku. Stabilní chování lze zkoumat pomocí modulu RF-STABIL . Určuje součinitele vzpěr a zatížení větví, které umožňují prohlášení o chování vzpěr.

Doklad o důkazu však ještě není dokončen. K tomu by se musel uskutečnit přenos vyboulení do modelu tak, aby mohl být vypočítán podle řádu II na nedokonalém systému. Pomocí napěťové analýzy s modulem RF- STEEL pak bylo možné provést zkoušku vzpěr.

Přenos vyboulení je usnadněn modulem RF-IMP . Tam může být vytvořena geometrie výměny v důsledku hodnoty stability, takže vzpěr může být detekován s detekcí napětí II-řádu na předem vytvořeném systému s RF-STEEL.

Postup v RFEMu by mohl vypadat takto:

  • Modelování celkového průřezu jako 3D modelu
  • Použití zatížení
  • Výpočet vzpěrných čísel s RF-STABIL
  • Generování náhradního modelu s RF-IMP
  • Výpočet kombinací zátěže podle Th
  • Detekce napětí pomocí RF-STEEL

Alternativně modul -BUCKLING použití vyšetřovat chování vybočení.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD