Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001074 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Jak je zohledněna změna momentu setrvačnosti I y v proměnných průřezech (zátokách)?

Odpověď

RFEM a RSTAB interpolují variabilní tuhosti podél prutu o polynomy vyššího řádu. Vnitřní stanovení náběhových průřezů probíhá ve tvaru náběhu (viz obrázek 01). Při zadání různých průřezů pro počátek a konec prutu je možné zvolit 'tvar náběhu' nebo 'kvadratický'. Tímto způsobem můžeme stanovit geometrii kuželu pro stanovení interpolovaných průřezových charakteristik.

Ve většině případů je uspořádání kuželu lineární, to znamená, že prut se pouze zužuje a pravidelně se roztáhne po celé délce počátečního až koncového úseku. Pokud se ovšem změní šířka průřezu a hloubka, pak se pro interplaci průřezových charakteristik doporučuje kvadratický tvar.

Pro přesnější výsledky může být také účelné rozdělit prut s náběhy a vytvořit další průřezy.

Vliv na výpočet naklonění má také rozdělení kuželových a základových prutů, které se řídí výpočetními parametry (viz obrázek 02).

Klíčová slova

Kužel Variabilní průřez Rozdělení průřezu Tuhosti prutu

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD