Je možné při tisku grafiky na plotru s typem zobrazení "Normální zobrazení" nastavit kvalitu tisku ještě více než "Maximální (max. 5000 x 5000 pixelů)"?

Odpověď

Bohužel ne. Podle našich zkušeností ovšem kvalita tisku závisí hlavně na ovladači tiskárny. V případě problémů se prosím nejdříve pokuste najít řešení tam.

Pokud je renderování v programu RSTAB resp. RFEM již zubovité, je to způsobeno grafickou kartou. Rendering se zobrazí pomocí funkcí OpenGL. Můžete je ovlivnit výběrem pomocí "Nastavení" → "Možnosti programu" v záložce "Grafika" (viz obrázek). Také jiný ovladač by mohl zlepšit zobrazení (stažení například z odkazu www.treiber.de).

Při tisku se zpracovává velké množství dat. Někdy tak jsou překročeny limity operačních systémů. Výstup tisku o velikosti ISO A0 s velmi dobrou kvalitou proto může být někdy problematický. RFEM nepoužívá k ovládání plotru vlastní ovladače, ale ovladače dodávané od Windows. Testy ukázaly, že tyto ovladače jsou nestabilní a obsahují chyby. Proto je bezpodmínečně nutné použít původní ovladače výrobce plotru. Plotr by také neměl být nastaven jako výchozí tiskárna v systému Windows, ale měl by být vybrán teprve při tisku.

Mnoho ovladačů plotrů nabízí alternativy pro přípravu grafiky v plotru nebo v počítači. Zpracování v plotru je rychlejší, ale protože má jen velmi malé množství paměti, může dojít ke ztrátě částí obrázku. Výsledkem jsou chybějící popisky, linie nebo výplně. Často také plotr zobrazí příslušnou zprávu, například HP "Ztráta dat".

Klíčová slova

Tisk na plotru Grafika Kvalita tisku

Literatura

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD