Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Mohu přímo zobrazit náhradní zatížení vyplývající ze zemětřesení?

Odpověď

Modul 'RF- / DYNAM Pro - Equivalent Loads' slouží k provádění multimodální spektrální odezvy. Ekvivalentní zatížení se v případě zatěžovacích stavů výslovně stanoví a exportuje do hlavního programu RFEM / RSTAB. Zatěžovací stavy se generují zvlášť pro každý zvolený tvar a směr budování. Takový zatěžovací stav je znázorněn na obrázku 1 jako příklad, ale zatížení lze v těchto exportovaných zatěžovacích stavech zobrazit obvyklým způsobem. Seznam vygenerovaných zatížení můžeme najít v tabulkách výsledků dynamických zatěžovacích stavů, viz Obrázek 2. Na každém uzlu konečných prvků (nebo na každý vnitřní uzel) se vytvoří srovnávací zatížení. Pokud je počet vygenerovaných zatížení příliš velký, grafické zobrazení se deaktivuje. Toto nastavení můžeme upravit v modulu 'Detaily' v přídavném modulu RF- / DYNAM Pro, jak je znázorněno na obrázku 3.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD