Mohu mít přebytečné náklady přímo nahlášené v důsledku zemětřesení?

Odpověď

Modul „RF- / DYNAM Pro - Substitute Loads“ provádí spektrální metodu multimodální odezvy. Ekvivalentní zátěže jsou stanoveny explicitně a exportovány do zatěžovacích stavů v hlavním programu RFEM / RSTAB. Zatěžovací stavy jsou vytvořeny odděleně pro každý vybraný eigenform a směr buzení. Takový zatěžovací stav je znázorněn na příkladu na obr. 1. Zatížení v těchto exportovaných zatěžovacích stavech můžete zobrazit jako obvykle. Seznam generovaných zatížení lze nalézt v tabulkách výsledků dynamických zatěžovacích stavů, viz Obrázek 2. Náhradní zatížení jsou generována v každém uzlu konečných prvků (nebo v každém vnitřním uzlu). Pokud je počet generovaných zatížení příliš velký, graf bude zakázán. Toto nastavení můžete upravit v 'Podrobnosti' modulů RF / DYNAM Pro, jak je znázorněno na obrázku 3.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD