Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Mohu zobrazit náhradní zatížení generovaná přídavným modulem RF‑/DYNAM Pro - Equivalent Loads?

Odpověď

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads umožňuje provádět multimodální analýzu spektra odezvy. Náhradní zatížení se v zatěžovacích stavech vytvářejí a exportují do hlavního programu RFEM nebo RSTAB. Zatěžovací stavy se vytvářejí zvlášť pro každý vybraný tvar a směr buzení. Zatížení lze zobrazit obvyklým způsobem.

Obr. 01 - Zobrazení zatížení v exportovaném zatěžovacím stavu

Ekvivalentní zatížení se vytvoří v každém uzlu (nebo v každém vnitřním uzlu). Pokud je počet generovaných zatížení příliš velký, grafické zobrazení se deaktivuje. Toto nastavení lze změnit v detailech přídavného modulu RF-/DYNAM Pro.

Obr. 02 - Nastavení pro zobrazení ekvivalentních zatížení

Klíčová slova

Náhradní břemena spektrální analýza Zobrazení Zatěžovací stav

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD