V případě funkce "Převzít podporové reakce jako zatížení" nejsou převzata všechna zatížení.

Odpověď

Problémem jsou minimální nepřesnosti v obou modelech. Pokud se podporové reakce přenášejí z jednoho modelu na druhý, exportují se jako „volná zatížení“ s pevnými souřadnicemi. Pokud se souřadnice neshodují na 100 %, může se stát, že v hraničních oblastech se podporové reakce neuvažují, pokud příslušné objekty bezvýznamně leží vedle plochy. Geometrické poměry lze rychle zkontrolovat tak, že se pro uzly a zatížení zobrazí „Plná přesnost“ (viz Obrázek 01 a Obrázek 02).

Často je užitečné model vygenerovat a přitom souřadnice uzlů zaokrouhlit např. na šest desetinných míst. Tuto funkci lze vyvolat z hlavní nabídky "Nástroje → Regenerovat model" (viz Obrázek 03).

Dalším řešením by bylo hraniční linie ploch, na které se mají zatížení naimportovat, posunout o několik milimetrů z vnějšku. Tím je zajištěno, že všechna volná zatížení se budou nacházet na plochách, které mají být zatíženy.

Klíčová slova

Převzít podporové reakce jako zatížení Import zatížení Import podporových sil

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD