Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002314 CS

1. prosince 2017

Modelování | Zatížení RFEM

S funkcí "Použít ložiskovou reakci jako zatížení" nejsou akceptovány všechny zátěže.

Odpověď

Problémem jsou minimální nepřesnosti u obou modelů. Pokud se podporové reakce převedou z jednoho modelu na jiný, exportují se jako "volná zatížení" s pevnými souřadnicemi. Pokud souřadnice neodpovídají 100%, může se stát, že v okrajových oblastech nejsou podporové reakce zohledněny, pokud jsou příslušné objekty mírně posunuty vedle plochy. Geometrické relace lze rychle zkontrolovat tak, že u uzlů a zatížení zobrazí "Plnou přesnost" (viz obrázek 01 a obrázek 02).

Rekonstrukci modelu modelu a zaokrouhlení na uzly na šest desetinných míst je často užitečné. Tuto funkci lze vyvolat z hlavní nabídky "Nástroje → Regenerovat model" (viz obrázek 03).

Dalším řešením by bylo přesunout hraniční linie ploch, do nichž se mají zatížení importovat, několik milimetrů zvenčí. Tím je zajištěno, že všechna volná zatížení leží na plochách, které se mají načíst.

Klíčová slova

Převezměte ložiskovou reakci jako zatížení přenos zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD