FAQ 002355 CS 16. dubna 2018

Paul Kieloch Přídavné moduly RF-CONCRETE

Je také možné v přídavném modulu RF-CONCRETE Plochy provést omezení šířky trhliny v důsledku vnitřního omezení a s individuálně nastaveným f ct, eff ?

Odpověď

Aby bylo možné stanovit minimální vyztužení výztuže (průtok hydratačního tepla) v RF-CONCRETE povrchech, je třeba v záložce "Použitelnost" vybrat alespoň jeden zatěžovací stav nebo jeden LK pro dimenzování na obrazovce 1.1. Ve výchozím nastavení je v této záložce aktivován analytický důkaz použitelnosti. Viz obrázek 01.
Nyní, když jste aktivovali důkazy v mezním stavu použitelnosti, můžete je upravit v masce 1.3 Plochy, k tomu musíte v masce 1.3 Oblasti změnit záložku "Omezení šířek trhlin". Tam najdete "minimální zesílení z nutkání" na pravé straně. Pokud je hák nastaven na "Crack for safety během prvních 28 dnů", může být zadán faktor pro kontrolu f ct, eff, As, min . Viz obrázek 02.

Klíčová slova

Minimální zesílení šířky trhlin povrchy z betonu betonu použitelnosti nucené síly hydratace hydratačního tepla

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD