Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces je možné omezit šířku trhlin vlivem vnitřního uložení a přizpůsobit f ct, eff ?

Odpověď

Pro stanovení minimální výztuže z vetřelce (odvodnění hydratačního tepla) v přídavném modulu RF-CONCRETE je třeba vybrat alespoň jeden zatěžovací stav nebo posouzení CO v registru "Stav použitelnosti" ve formuláři 1.1 Základní údaje. Analytická metoda pro kontrolu mezního stavu použitelnosti je v této záložce standardně aktivována. Viz obrázek 01.
Po aktivaci kontrol v mezním stavu použitelnosti můžeme nyní upravovat jejich nastavení ve vstupním formuláři 1.3 Plochy. Na vstupní formulář 1.3 se přepne do záložky Mezní šíře trhliny. Na pravé straně najdete "Minimální výztuž pro účinky vynucené přetvořením". Jakmile je vybráno pole "Tvorba trhlin v průběhu prvních 28 dní" , můžeme zadat součinitel pro výpočet f ct, eff, As, min . Viz Obrázek 02.

Klíčová slova

Minimální výztuž Šířky trhlin RF-CONCRETE Surfaces Betonu Mezní stav použitelnosti Vetknutí Hydratace Hydratační teplo

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD