Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002406 CS

13. února 2019

Markus Baumgärtel Design RFEM RF-FOUNDATION Pro

Naneštěstí nenajdu žádnou informaci o tom, jak můž navrhnout pásový základ v programu RFEM. Není tu možnost? Jaká by byla alternativa?

Odpověď

V současné době neexistuje žádný přídavný modul pro posouzení základových pásů pro RFEM. RF-FOUNDATION Pro zpracovává pouze jednotlivé základové uspořádání uzlových podpor.

Ve většině případů se v modelu konstrukce používají liniové podpory, na které by měly být navrženy základové pásy. Řešením je vytvořit náhradní model a uvažovat jako rozhodující síly, které vyplývají z "pruhu 1 m" jako zatížení na krátkém prutu (například tuhého prutu, protože se jedná o žádnou dodatečnou tíhu). Podporové síly v uzlovém uložení tak získají 1 m pásmo stěny (viz obrázek 01).

V modulu RF-FOUNDATION Pro bylo pro tyto uzlové podporové síly možné vytvořit uzly jednotlivých uzlů podle EN 1997-1 tak, že "základové pásmo" definujeme jako 1m široký deskový podklad.

Další možností by bylo nahradit liniovou podporu železobetonovým základem se železobetonem. Dále je možné navrhnout desku, která představuje základové pásmo v modulu RF-CONCRETE Surfaces. Při posuzování polohové stability, kontaktních tlakových napětí apod. Bychom pak měli provést ručně výsledky RFEM (například vyhodnocení kontaktních napětí σ z ). 

Další informace o posouzení jednotlivých základů s RF-FOUNDATION Pro (viz odkazy ) naleznete v databázi znalostí.

Klíčová slova

základové pásy

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD