Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak mohu kombinovat několik dílčích modelů a vytvořit tak kompletní model?

Odpověď

Pokud má geometrie pouze význam, vyberte požadované prvky, zkopírujte je pomocí kláves Ctrl + C a vložte je do jiného souboru.

Pro zadání zatížení je užitečné: Jednotlivé modely lze uložit jako blok. Správce bloků pak načte bloky spolu se zatíženími do stávajícího modelu.

Vybereme celý model (nebo pouze jednotlivé součásti) a uložíme ho jako blok (viz obrázek 01). Pokud blok vložíme do jiného modelu, pak se zatěžovací stavy daného bloku připojí k zatěžovacích stavbám modelu. Automatická integrace zatěžovacích stavů do již existujících zatěžovacích stavů v současné době není možná. Proto je třeba provést úpravu ručně. Nejjednodušší je použít funkci "Přidat zatěžovací stavy" (viz obrázek 02).

Klíčová slova

Jednotlivé modely správce bloků spojení sloučení

Literatura

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD