Nové
FAQ 002534 CS 28. února 2019

Markus Baumgärtel Výsledky RFEM RSTAB

V grafickém znázornění deformovaných systémů nenacházím žádný způsob, jak zobrazit mezilehlé hodnoty.

Odpověď

Pro lokální deformace barů lze zobrazit všechny mezilehlé hodnoty, pokud je aktivováno v aplikaci Project Navigator - Show. Totéž platí pro křivky výsledku (viz obrázek 1).

V závislosti na počtu mezilehlých uzlů, které jste definovali pro příslušné pracovníky, se vedle hodnot uzlů a maximálních hodnot zobrazí v tabulkách výsledků také související deformace (viz obrázek 2).


Klíčová slova

Výsledné hodnoty mezilehlá hodnota všechny hodnoty

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD