Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002534 CS

28. února 2019

Markus Baumgärtel Výsledky RFEM RSTAB

V grafickém znázornění deformovaných systémů nenacházím žádný způsob, jak zobrazit mezilehlé hodnoty.

Odpověď

Po zaškrtnutí kontrolního políčka v navigátoru Zobrazit se zobrazí mezilehlé hodnoty pro lokální deformace prutů. Totéž platí pro průběhy výsledků (viz obrázek 01).

V závislosti na počtu zadaných mezilehlých uzlů pro daný prut se kromě hodnot uzlů a maximálních hodnot v tabulkách výsledků zobrazí příslušné hodnoty deformace v dělicích bodech (viz obrázek 02).

Klíčová slova

Výsledné hodnoty mezilehlá hodnota všechny hodnoty

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD