Po importu zatížení na podporách pomocí funkce "Převzít podporové reakce jako zatížení" jsem zaznamenal odchylky v součtech zatížení, zatížení v novém modelu jsou mnohem větší!

Odpověď

Během importu se podporové reakce exportují jako volná zatížení s pevnými souřadnicemi. Pro každé volné zatížení lze zadat plochu, na kterou má působit. Pro přenos zatížení se obvykle zaškrtne políčko "Vše" (viz Obrázek 01). Zatíženy jsou tak všechny plochy, které tato jednotlivá zatížení "prorazí". Může se tak stát, že některé plochy budou neúmyslně zatíženy. Výsledkem je větší součet zatížení v modelu.

Proto doporučujeme již v dialogu "Převzít podporové reakce jako zatížení" zadat plochy, na které se může importované zatížení použít.

U volných zatížení lze dodatečně upravit také plochy, na které má zatížení působit (viz Obrázek 02).

Klíčová slova

Převzetí Převzetí zatížení Podporové reakce jako zatížení Součty zatížení Import zatížení

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD