Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002631 CS

12. března 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Zatížení RFEM

Při přenášení zatížení ložiska pomocí funkce "Převzetí reakcí ložiska jako zatížení" jsem si všiml rozdílů v součtech zatížení.

Odpověď

Během importu se podporové reakce exportují jako volná zatížení s pevnými souřadnicemi. U každé volné zatížení můžeme určit, na které ploše by měla působit. Během převodu zatížení se obvykle zaškrtne políčko Vše (viz obrázek 01). Proto jsou všechny plochy natočeny tak, že tyto jednotlivé zatížení porušují. Může dojít například k neúmyslnému načtení některých ploch. Výsledkem je větší součet zatížení v modelu konstrukce.

Proto je vhodné v dialogu Importovat reakce jako zatížení uvést, na kterých plochách lze importované zatížení použít.

V případě volného zatížení lze následně upravovat i plochy, na které působí zatížení (viz obrázek 02).

Klíčová slova

Převzetí převzetí zatížení síla ložiska jako zatížení součty zatížení

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD