Nové
FAQ 002647 CS 18. března 2019

Markus Baumgärtel Výsledky RF-CONCRETE RFEM

Při vyhodnocování výsledků je patrné, že např. v důsledku zatížení teplotou vznikají v některých bodech sítě prvků velmi vysoké normálové síly. Jak mohu lépe modelovat plochy, aby nevznikaly nereálné výsledky?

Odpověď

Pokud se napětí vyskytuje velmi koncentrovaně v bodě sítě prvků, může to být singularita. Často je v tomto případě dostačující vložit oblasti průměrování do vrcholů nebo bodů singularity (viz obrázek 1). Napětí by pak mělo být v těchto oblastech podstatně menší. Na naší domovské stránce je také několik článků zabývajících se singularitamioblastmi průměrování.

Klíčová slova

Singularity Nelze posoudit Oblast průměrování

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD