Nové
FAQ 002933 CS 15. dubna 2019

René Flori Výsledky RFEM RSTAB

Proč jsou certifikáty použitelnosti v STAHL EC3 odlišné pro kombinaci výsledků (EC) od zatěžovacích stavů (LF) a kombinace kombinací zátěže (LK)?

Odpověď

Na deformaci v použitelnosti v STAHL EC3 se standardně odkazuje na posunutí konce tyče nebo tyče. To dává smysl, protože chcete prokázat místní komponentu.
Viz technický dokument: https://www.dlubal.com/support-and-training/support/knowledge-base/001081

V případě kombinace výsledků zatěžovacích stavů s tvarem LF1 / s + LF11 / s nebo do LF31 může odkaz na deformovaný systém vést k nepravděpodobným výsledkům. Z toho vyplývá, že hodnoty posunutých konců tyčí mohou pocházet ze situací nezávislého zatížení a tudíž nelze určit správný rozchod.

Obrázek ukazuje obálkovou deformaci EK typu (LF1 / s + LF11 / s nebo LF31). Každý deformovaný konec tyče pochází z různých zatěžovacích stavů. Zde to bylo simulováno pro porovnání s LK. Steh určený uprostřed personálu nemá smysl hodnotit.

V těchto případech je třeba pracovat s kombinací zatížení.

Klíčová slova

Deformace Odloženo Non Tvary Tyč končí EK LK

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD