Nové

Dimenzování v grafu je v závislosti na systému ve výrazu RX-TIMBER velmi matoucí. Můžete to optimalizovat?

Odpověď

Ve výchozím nastavení je grafika vytištěna pouze ve 40% výšky stránky v protokolu. V některých případech má smysl zobrazit grafiku po celé výšce stránky a otočit grafiku o 90 ° (viz obr. 02). Normálně by mělo být dostatečné zobrazení rozměrů se dvěma desetinnými místy, aby se ušetřilo místo. Toto nastavení lze zadat v menu "Jednotky a desetinná místa" (viz obr. 03). Nakonec lze zkrátit linku nápovědy a zmenšit velikost písma (viz obr. 04). Velikost písma 5 by měla být dostatečná pro výtisk A4. Chcete-li zvolit takovou malou velikost písma, mělo by být použito písmo „Small Fonts“. Výsledný výsledek je znázorněn na obrázku 05.

Klíčová slova

Rozměry Výpis protokolu Grafické znázornění

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD