Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč se v navigátoru Výsledky nachází pod "Požadovaná výztuž" celková výztuž, a nikoli samostatně i horní a spodní výztuž?

Odpověď

Pokud jsme vybrali jeden prut nebo více prutů s kruhovým průřezem, As, A a As se již neuvádějí. Horní a dolní pruty nelze u tohoto průřezu definovat. výztuž se vloží "na okraji".

Řešení: Vytvořit samostatný návrhový případ pro kruhové průřezy (v hlavní nabídce "Soubor → Přidat nový případ") a samostatně posoudit příslušné pruty. V jiném návrhovém případu je prut odstraněn kruhovým průřezem. Po posouzení se v dolní části navigátoru Výsledky zobrazí hornídolní osy As.

Klíčová slova

Celková výztuž Nahoře Dolní Výztuž Kruhový průřez Potřebné

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD