Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text  

Při spuštění výpočtu v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces se zobrazí chybová zpráva "Selhání výpočtu průhybu pro kombinace výsledků" se nepodařilo. Proč? Co mohu řešit tento problém?

Odpověď

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect slouží k výpočtu deformací stavu II v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces.

Při analytickém výpočtu deformací ve stavu II vyžaduje RF-CONCRETE Deflect výjimečnou zatěžovací situaci, která je dána pouze kombinacemi zatížení (KZ). Kombinace výsledků nepředstavují jednoznačné zatěžovací stavy, ať už jako přídatné látky nebo jako obálku kombinací OR. Proto se při výpočtu deformací v přídavném modulu RF-CONCRETE Deflect v RF-CONCRETE Surfaces zobrazí uvedené chybové hlášení. Viz obrázek 01.

Abychom tomuto problému vyloučili, můžeme místo kombinací výsledků (RC) generovat kombinace zatížení (KZ). Pokud ještě chceme provést posouzení mezního stavu únosnosti s RC, můžeme pro každý z nich vytvořit kromě CC existující RC, pro které se mají RF-CONCRETE Deflect spočítat deformace. Viz obrázek 02.

Je důležité, aby RF-CONCRETE Surfaces počítala zatížení z kvazistálé návrhové situace standardně pro výpočet deformací. Viz obrázek 03. To znamená, že KZ, pro který mají být deformace spočítány, musí být definován jako "kvazistálý". Alternativně lze zaškrtávací políčka pro nastavení návrhových situací (viz Obrázek 03) definovat uživatelem.

Klíčová slova

Chyba číslo 2358 2358 Deformace Průhyb Kombinace výsledků Kombinace zatížení Analyticky Stav II Odchytit

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD