Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při spuštění výpočtu v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces se zobrazí chybová zpráva "Nepodařilo se vypočítat průhyb pro kombinaci výsledků". Proč? Co mohu řešit tento problém?

Odpověď

Pro výpočet deformací v segmentu s trhlinami (stav II) je v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces přídavný modul RF-CONCRETE Deflect k dispozici.

RF-CONCRETE Deflect vyžaduje explicitní zatěžovací stav pro analytický výpočet deformací v stavech s trhlinami (stav II), který je dán pouze kombinací zatížení (KZ). Kombinace výsledků neposkytují explicitní zatěžovací stav, ať už se jedná o přídavnou nebo obálku kombinací OR. Při použití výpočetní techniky pro výpočet deformací v modulu RF-CONCRETE Surfaces pomocí programu RF-CONCRETE Deflect se zobrazí uvedené chybové hlášení. Viz obrázek 01.

Abychom tomuto problému vyloučili, můžeme místo kombinací výsledků (RC) generovat kombinace zatížení (KZ). Pokud ještě chceme provést posouzení mezních stavů s RC, můžeme ručně vytvořit LC kromě již existujících RC, pro které se mají výpočet deformací pomocí programu RF-CONCRETE Deflect. Viz Obrázek 02.

Pro výpočet deformací je důležité, aby modul RF-CONCRETE Surfaces automaticky definoval zatížení z kvazistálé návrhové situace. Viz obrázek 03. To znamená, že ZS, pro které mají být deformace spočteny, musí být definována jako "kvazistániová". Alternativně lze zaškrtávací políčka zaškrtnout také pro stanovení návrhových situací (viz Obrázek 03).

Klíčová slova

Chyba číslo 2358 2358 Deformace Průhyb Kombinace výsledků Kombinace zatížení Analyticky Porušené profily Stav II Odchytit

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD