Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Lze snadněji zabránit novému výpočtu základů v modulu RF-SOILIN, pokud se v rozhodujícím zatěžovacím stavu provedou změny zatížení časem?

Odpověď

Ne, to není možné. Výpočet parametrů základů v modulu RF-SOILIN probíhá iteračně. U prvního iteračního kroku je zapotřebí zadat počáteční hodnoty parametrů základů programem interně. U těchto počátečních hodnot se provede výpočet konečných prvků
Modul konečných prvků v programu RFEM.

Výsledkem je rozdělení tlaku v půdě. Kontaktní napětí půdy v prvním iteračním kroku se uvažuje jako počáteční hodnota ve výpočtu RF-SOILIN. Spolu s modulem tuhosti zadaných vrstev podloží je možné vypočítat výpočet pro každý konečný prut. Osídlení a tlak půdy pak slouží k výpočtu parametrů podloží.

V dalším iteračním kroku nahradí nové parametry základu staré a spustí se nová analýza konečných prvků, čímž vznikne nový rozkmit přetíženého tlaku. Jako konvergenční kritérium porovnáváme nové rozložení tlaku půdy se starým tlakem.

Pokud odchylka překročí určitou hranici konvergence, zohlední se při výpočtu nových parametrů podloží nové rozdělení tlaku v RF-SOILIN. Pokud se nejedná o odchylku od rozdělení napětí v půdě pro dva po sobě jdoucí iterační kroky, iterace se ukončí a v RF-SOILIN se zobrazí výsledky základního kroku posledního iteračního kroku.


Klíčová slova

Tlakový tlak půdy Rozložení přetěžovacího tlaku Parametry základové konstrukce Iterační krok Meze přerušení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD