Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Existuje způsob, jak snadno zabránit tomu, aby modul RF-SOILIN nemohl přepočítat základ při každé změně zatížení v rozhodujícím zatěžovacím stavu?

Odpověď

Ne, to není možné. Výpočet parametrů podloží v modulu RF-SOILIN se provádí iteračně. V prvním iteračním kroku musí program interně vybrat počáteční hodnoty parametrů základu. U těchto počátečních hodnot se provede výpočet konečných prvků

Výsledkem je rozdělení kontaktního napětí s půdou. Kontaktní napětí v půdě v prvním iteračním kroku je zahrnuto do výpočtu RF-SOILIN jako počáteční hodnota. Spolu s modulem tuhosti zadaných půdních vrstev lze vypočítat sedání pro každý konečný prvek. Pro výpočet základových parametrů se pak použijí sedání a kontaktní napětí v půdě.

V dalším iteračním kroku se nahradí původní parametry základu a spustí se analýza konečných prvků, která vede k novému rozdělení kontaktního napětí v půdě. Jako kritérium konvergence se porovnává nové rozdělení kontaktního napětí v půdě se starým.

Pokud odchylka překročí určitou hranici konvergence, bude se při výpočtu nových parametrů základu uvažovat o novém rozdělení kontaktního napětí v půdě v přídavném modulu RF-SOILIN. Pokud není poprvé dosaženo odchylky v rozdělení kontaktního napětí v půdě u dvou po sobě následujících iteračních kroků, iterace se ukončí a v modulu RF-SOILIN se stanoví parametry podloží posledního iteračního kroku.


Klíčová slova

Kontaktní napětí v půdě Rozdělení kontaktního napětí v půdě Parametry základové konstrukce Iterační krok Konvergenční kritéria

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD