Jsou výsledné hodnoty v prvcích sítě zprůměrované, nebo to jsou hodnoty pro uzly? Kde je možné toto nastavit?

Odpověď

Při zobrazení výsledků typu "Hodnoty na plochách" se rozlišují dvě možnosti.

Výsledky se zobrazí buď "V bodech rastru a ručně vytvořených bodech", nebo "V uzlech sítě prvků".

Při zobrazení typu "V bodech rastru a ručně vytvořených bodech" se výsledky zobrazí ve vzdálenosti bodů rastru.


Vzdálenost bodů rastru je vlastností plochy a lze ji nastavit v dialogu "Upravit plochu".


Alternativně lze zobrazit výsledky typu "V uzlech sítě prvků".


Počet bodů sítě KP závisí na vygenerované velikosti sítě prvků.

Zobrazený barevný přechod je možné ovládat pomocí volby "Průběh vnitřních sil/napětí" v navigátoru Zobrazit. Podívejte se prosím na odkaz na FAQ níže.

Klíčová slova

Výsledky Hodnoty na plochách Zobrazení

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD