Zohledňuje program RWIND Simulation součinitel směru větru (Kd) z normy ASCE 7-16?

Odpověď

Součinitel směru větru (Kd) z normy ASCE 7-16 odst. 26.6 je zohledněn v profilu zatížení větrem z normy ASCE 7-16 nebo ve výpočtu programu RWIND Simulation a uživatel ho může nastavit ručně. Součinitel směru větru (Kd) je možné zohlednit v programu RWIND Simulation úpravou součinitele v nastavení profilu rychlosti větru před spuštěním RWIND Simulation v programu RFEM.

Obr. 01 - Součinitel směru větru

Tento součinitel lze stanovit pro různé typy konstrukcí z tabulky 26.6-1 normy ASCE 7-16 [1].

Klíčová slova

Součinitel směru větru Součinitel K-d Profil zatížení ASCE 7-16 Odst. 26.6 Tabulka 26.6-1 Simulace proudění vzduchu

Literatura

[1]   ASCE/SEI 7‑16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD