Podle DIN EN 1995-1-1/NA je možné pro jehličnaté dřevo v místech, která jsou vzdálená alespoň 1,50 m od čela prkna, zvýšit součinitel vlivu trhlin kcr o 30 %. Jak lze toto provést v přídavném modulu RF-/TIMBER Pro?

Odpověď

Zvýšení součinitele vlivu trhlin kcr je nyní nutné provést ručně, protože program neví, kde je definováno čelo prkna. K tomuto je nutné prut rozdělit ve vzdálenosti 1,5 m od čela prkna, aby bylo možné posuzovat dotčené úseky jako samostatný prut (viz Obrázek 01).

Nyní jsou vyžadovány pouze dva návrhové případy (Soubor → Nový případ...). V případu 1 se vyberou pro posouzení pruty, které leží uvnitř této vzdálenosti 1,5 m. V případu 2 se vyberou pruty, u nichž by mělo být zohledněno příslušných 30 %. Poté se v případu 2 ručně upraví hodnota kcr v nastavení pro národní přílohu. Pro C24 je tak výsledkem hodnota kcr 0,65, která se zadá podle znázornění na Obrázku 02. Posouzení se tak provádí se zvýšenou hodnotou pro kcr.

Klíčová slova

Součinitel vlivu trhlin kcr Posouzení na smyk Čelo prkna

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD