Kde mohu v přídavném modulu RF-CONCRETE Members zobrazit pro průřez polohu neutrální osy resp. výšku tlakové oblasti?

Odpověď

Po výpočtu v přídavném modulu RF-CONCRETE Members (RFEM) nebo CONCRETE (RSTAB) se můžete přepnout do tabulky výsledků "2.4 Nutná výztuž po místech x".

Tam můžete vybrat řádek s výsledky pro určité posouzení a místo x (horní tabulka v dialogu 2.4). Poté můžete vyhodnotit mezivýsledky ve spodní tabulce dialogu 2.4. Tam je možné najít např. položku "Výška tlakové oblasti x". Poloha neutrální osy se pro každé příslušné vybrané místo posouzení zobrazí v infografice v pravé části dialogu 2.4.

Obr. 01 - Hloubka tlakové oblasti a poloha neutrální osy v dialogu "2.4 Nutná výztuž po místech x"

Kromě toho si můžete zobrazit průběh výšky tlakové oblasti přes délku prutu také graficky v modelu nebo pomocí volby "Průběhy výsledků na prutu".

Obr. 02 - Rozdělení mezihodnoty "x" v dialogu "Průběhy výsledků na prutu"

Klíčová slova

Neutrální osa Tlaková oblast Výška tlakové oblasti Průběh napětí Smyková síla

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD