Jak mohu pomocí přídavného modulu RF-CONCRETE NL posoudit žebrovou desku ve stavu II (s trhlinami) a použít k tomu export tuhostí z modulů?

Odpověď

Žebrová deska by zprvu neměla být modelována pomocí klasického prutu typu Žebro z programu RFEM, ale pomocí excentrického nosníku, který je umístěný na spodní straně vlastní desky. Pruty typu Žebro nelze v přídavném modulu RF-CONCRETE NL s ohledem na deformace spočítat.

Poté se excentrický nosník posoudí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members. V záložce "Mezní stav použitelnosti" v dialogu 1.1 je možné přitom aktivovat volbu "Nelineární posouzení". V nastavení detailů pro nelineární výpočet lze aktivovat export tuhostí z nelineárního výpočtu.

Obr. 01 - Nastavení detailů pro nelineární výpočet v MSP v přídavném modulu RF-CONCRETE Members

Ve zde znázorněném příkladu se tuhost exportuje "jednotlivě" pro každou KZ spočítanou v přídavném modulu RF-CONCRETE Members. Další informace o možnostech "Jednotlivě" a "Konzistentní se vztažným zatížením" najdete v níže uvedeném odkazu.

Po výpočtu v přídavném modulu RF-CONCRETE Members jsou exportované tuhosti vypočtených KZ k dispozici v programu RFEM, kde mohou být aktivovány v příslušných KZ pro nový výpočet vnitřních sil. Za tímto účelem je nutné v základních údajích příslušné KZ aktivovat přídavné možnosti. V záložce "Další možnosti" pak lze aktivovat tuhost exportovanou z přídavného modulu RF‑CONCRETE Members pro nové stanovení vnitřních sil.

Obr. 02 - Další možnosti nastavení parametrů výpočtu pro kombinace zatížení v programu RFEM

Po přepočítání vnitřních sil kombinací zatížení v programu RFEM (s přihlédnutím k exportované tuhosti z přídavného modulu RF-CONCRETE Members) mohou být tyto použity pro posouzení v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces.

Následující obrázek znázorňuje deformace žebrové desky v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces při zohlednění tuhosti ve stavu II z posouzení v přídavném modulu RF-CONCRETE Members.

Obr. 03 - Deformace z RF-CONCRETE Surfaces včetně exportované tuhosti ve stavu II (s trhlinami) z RF-CONCRETE Members

Ve srovnání s Obrázkem 03 byla pro excentrický nosník na Obrázku 04 použita lineárně elastická tuhost ve stavu I.

Obr. 04 - Deformace z RF-CONCRETE Surfaces bez tuhosti z RF-CONCRETE Members

Poznámky k výše popsanému postupu:

  • V tomto případě byl nejprve proveden výpočet v přídavném modulu RF‑CONCRETE Members a výsledná tuhost byla exportována. Tento postup byl zvolen proto, že se předpokládalo, že excentrický obdélníkový průřez nejdříve přejde do stavu II.
  • Znázorněná varianta popisuje "pouze" jednu iteraci a jedná se tedy pouze o "aproximaci", protože pro výpočet excentrického obdélníkového průřezu se uvažovala deska bez trhlin.
  • Účinek smršťování se při výpočtu nelinearity v přídavném modulu RF-CONCRETE Members aplikuje jako vnější zatížení. To znamená, že například z nesymetrické výztuže vyplyne další zakřivení, i když průřez zůstane ve stavu I (bez trhlin). Při výpočtu desky v přídavném modulu RF‑CONCRETE Surfaces se tento vliv smršťování na průřezu prutu již nezohledňuje.

Klíčová slova

Beton Nelineární Nelinearita Žebro Deformace Stav II (s trhlinami) Stav s trhlinami Průvlak Deskový nosník

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD