Export nelineárních tuhostí

Tipy & triky

Pokud máme smíšenou železobetonovou konstrukci z ploch a prutů, budou se další posouzení provádět v různých modulech.

V obou přídavných modulech RF‑CONCRETE Surfaces a RF‑CONCRETE Members lze provést nelineární výpočet deformací v porušeném stavu (stav II). Předpokladem pro zobrazení celkové deformace konstrukce je možnost navzájem zohlednit vypočítané tuhosti v obou modulech.

Mimo jiné k tomu slouží funkce pro export tuhostí, kterou je třeba v modulu vybrat v nastavení nelineárního výpočtu. Zohlednění exportovaných tuhostí je třeba aktivovat v Dalších možnostech v programu RFEM u příslušných zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení.

Export lze provést dvěma způsoby:

  • Jednotlivě: Vypočítaná tuhost se exportuje pouze pro daný zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení.
  • Konzistentně se vztažným zatížením: Tuhost lze exportovat do všech zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení. Exportovaná tuhost přitom závisí na konkrétním zatížení, které je třeba zvolit.

Odkazy

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD