Vzpěrné délky pro posouzení stability oceli

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak mohu v programu RFEM 6 definovat vzpěrné délky pro posouzení ocelových prutů?

Odpověď

V programu RFEM 6 máme dvě možnosti, jak zadat vzpěrné délky. Nejdříve v dialogu Upravit prut přejděte do záložky "Typy pro posouzení". Za druhé vytvořte novou definici vzpěrných délek.

Za třetí nastavte, zda se má pružný kritický moment počítat metodou vlastních čísel nebo podle kapitoly F z AISC. Za čtvrté přejděte do záložky "Uzlové podpory a vzpěrné délky". V této záložce jsou k dispozici dvě různé metody.

Metoda 1: Uzlové podpory

U prutu č. 1 v připojeném modelu lze pro tento sloup vidět, jak jsou zadány vzpěrné délky pro počáteční, koncový a mezilehlé uzly. Nejdříve klikněte na Vybrat prut nebo sadu prutů a poté vyberte prut. Tím se v tabulce aktivují mezilehlé uzly na prutu. Zkontrolujte, zda se uzel může pohybovat ve směru y/z (hlavní osy) a otáčet okolo lokální osy x (kroucení) a okolo osy z.

Horní a dolní pásnici lze vetknout odděleně uvolněním (odškrtnutím) Vetknutí okolo lokální osy x (kroucení).

Metoda 2: Součinitele „K“ a absolutní hodnoty

U prutu č. 5 v připojeném modelu lze pomocí součinitelů vzpěrných délek definovat přímo nevyztuženou délku a/nebo použít příslušné podmínky na konci prutu. Pro přímé upravení nevyztužených délek lze místo použití uzlů na prutu (metoda 1) zadat součinitele "K" ručně v tabulce níže. Nebo lze zadat přímo absolutní hodnoty zaškrtnutím možnosti "Absolutní hodnoty". Poté je možné ručně zadat také nevyztuženou délku. Tuto metodu je vhodné použít v případě, že na prutu nejsou žádné mezilehlé uzly.

Klíčová slova

Vzpěrné délky Posouzení ocelových konstrukcí

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 178x
  • Aktualizováno 25. dubna 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy | USA

Online školení 20. července 2022 12:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 29. července 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 7. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 14. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

CFD simulace větru v programu RWIND 2

CFD simulace větru v programu RWIND 2

Webinář 29. června 2022 14:00 - 15:00 EDT

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. června 2022 9:00 - 11:30 CEST

Analýza ocelových přípojů \n metodou MKP v programu RFEM 6

Analýza ocelových přípojů metodou MKP v programu RFEM 6

Webinář 22. června 2022 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EDT