246x
005484
16.4.2024

Plastické klouby

Jak mohu v programu RFEM 6 zadat plastický kloub?


Odpověď:

Pomocí plastických kloubů lze v programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 simulovat nelineární chování ocelových konstrukcí při zatížení. Plastický kloub lze modelovat tak, že na konci prutu umístíte kloub s nelineárními vlastnostmi. Postupujte následovně:

  • Vyberte prut nebo pruty, kterým chcete přiřadit kloub.
  • Dialog 'Upravit prut' otevřeme dvojím kliknutím na prut nebo pomocí místní nabídky prutu.
  • V záložce 'Základní údaje' vyberte možnost Klouby.
  • V záložce 'Klouby' klikneme na tlačítko pro začátek nebo konec prutu Nový , pro zadání nového typu kloubu.
  • V dialogu 'Nový kloub na konci prutu' vyberte v seznamu Nelinearita jednu ze čtyř plastických možností pro příslušný stupeň volnosti; například plastický kloub podle FEMA 356 nebo bilineární kloub podle EN 1998-3.
  • V druhé záložce se zadávají charakteristiky kluzu, kritéria akceptace a mez kluzu. Parametry jsou zpravidla přednastaveny na základě vlastností prutu a norem. V případě potřeby ji upravte tak, aby popisovala chování kloubu; například bilineární křivka plasticity včetně oblastí plasticity a zpevnění.
  • Po kliknutí na tlačítko OK se kloub uloží.
  • Dalším kliknutím na tlačítko OK v dialogu 'Upravit prut' lze kloub přiřadit konci prutu.

Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.