Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Posouzení železobetonových prutů a ploch

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-CONCRETE pro posouzení konstrukčních dílců ze železobetonu tvoří dvě části:

 • RF-CONCRETE Surfaces provádí posouzení desek, stěn a skořepin na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
 • RF-CONCRETE Members provádí posouzení železobetonových prutových prvků.

S přídavným modulem RF-CONCRETE lze posoudit železobetonové plochy, pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Příslušná rozšíření modulu umožňují návrhy podle těchto norem:

Dle potřeby je možné provést posouzení na požární odolnost pro obdélníkové a kruhové průřezy podle normy:

Přídavný modul RF-CONCRETE je k dispozici také jako 2D verze.

 1. Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí vnitřních sil z programu RFEM
  • Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti
  • Rozšíření modulu EC2 pro RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). K dispozici jsou tyto národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
   • Weißrussland TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
  • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
  • Grafické výsledky integrované v programu RFEM, například nutná výztuž
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost znázornit výsledky graficky přímo na konstrukci
  • Úplná integrace výstupních dat do tiskového protokolu programu RFEM
 2. Vlastnosti RF-CONCRETE Members

  • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
  • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
  • Určení výšky tlakové oblasti, protažení betonu a protažení výztuže
  • Posouzení průřezů namáhaných dvouosým ohybem
  • Posouzení prutů s náběhy
  • Výpočet deformací průřezů s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3
  • Zohlednění tahového zpevnění
  • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
  • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
  • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
  • Možnosti optimalizace průřezů
  • Vizualizace betonových průřezů s výztuží ve 3D renderovaných náhledech
  • Výsledný kompletní výkaz výztuže
  • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů zjednodušenou metodou (zónovou metodou) v souladu s EN 1992-1-2
  • Volitelné rozšíření modulu RF-CONCRETE Members pro RFEM o nelineární výpočet mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Rozšíření umožňuje provést nelineární výpočet k posouzení potenciálně nestabilních prvků nebo ke stanovení deformací 3D prutových konstrukcí. Pro více informací viz RF-CONCRETE NL.
 3. Vlastnosti RF-CONCRETE Surfaces

  • Volitelné zadání dvouvrstvé nebo třívrstvé výztuže pro mezní stav únosnosti
  • Vektorové znázornění směrů hlavního napětí vnitřních sil pro optimální úpravu orientace třetí vrstvy výztuže
  • Návrhové varianty pro vyloučení tlakové nebo smykové výztuže
  • Posouzení ploch jako stěnových nosníků (teorie desek)
  • Možnost definice základních výztuží pro horní a dolní vrstvy výztuže
  • Zadání navržené výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Výsledky v bodech libovolně zvoleného rastru
  • Volitelné rozšíření modulu o nelineární analýzu deformací pomocí normového snížení tuhosti v přídavném modulu RF ‑ CONCRETE Deflect nebo pomocí obecného nelineárního výpočtu pro snižování tuhosti iterativním způsobem v přídavném modulu RF ‑ CONCRETE NL.
  • Posouzení s návrhovými momenty na okrajích sloupů
  • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
  • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
  • Možnost exportovat izolinie podélné výztuže v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech
 4. Vstupní data

  Pro usnadnění zadání dat jsou přednastaveny plochy, pruty, sady prutů, materiály, tloušťky ploch a průřezy definované v programu RFEM. Většina dialogových oken umožňuje grafický výběr prvků pomocí funkce [Vybrat]. Kromě toho lze využít přístup ke globálním databázím materiálů a průřezů. Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků je možné libovolně slučovat do různých návrhových případů. Tabulky se záložkami slouží k zadání veškerých údajů o výztuži dle příslušné normy pro posouzení železobetonu. Zadání geometrických dat závisí na jednotlivých částí modulu RF-CONCRETE:

  • RF-CONCRETE Members vyžaduje například údaje o odstupňování výztuže, počtu vrstev, střihů třmínků a typu ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti železobetonových prutů je nutné definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a strany průřezu vystavené ohni.
  • RF-CONCRETE Surfaces umožňuje zadat například krytí výztuže, směry výztuže, minimální a maximální výztuž, základní výztuž k použití nebo navrženou podélnou výztuž a její průměr.

  Plochy a pruty lze kombinovat v takzvaných „sadách výztuže“, jejichž návrhové parametry se liší. Tímto způsobem lze rychle vypočítat návrhové alternativy s různými okrajovými podmínkami nebo upravenými průřezy.
 5. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení mezního stavu použitelnosti a nutná výztuž v přehledně uspořádaných tabulkách. Kromě toho se zobrazí také všechny mezihodnoty.

  RF-CONCRETE Members zobrazí výsledky jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení. Změny se automaticky aktualizují. Betonové průřezy s výztuží lze vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejích výkazů.

  Výsledky z modulu RF‑CONCRETE Surfaces lze graficky zobrazit jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Zobrazení podélné výztuže může být přitom rozčleněno podle nutné výztuže, nutné přídavné výztuže, navržené základní nebo přídavné výztuže a navržené celkové výztuže. Izolinie podélné výztuže lze exportovat v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Kniha o programech FEA a RFEM

Kniha o MKP a RFEM

V této příručce pro inženýry a studenty se na praktických příkladech seznámíte se základy metody konečných prvků na příkladech, které lze vypočítat v programu RFEM.

Cena

Cena
810,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 BST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Posouzení betonu podle CSA A23.3:19 v RFEMu

Posouzení betonu v programu RFEM podle CSA A23.3:19

Webinář 14. května 2020 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do programu RFEM - 3. část

Úvod do programu RFEM - 3. část

Webinář 30. října 2019 15:00 - 16:00

Webinář 3:

Webinář 3: BIM Integration a RFEM

Webinář 20. srpna 2019 15:00 - 16:00

Úvod do programu RFEM - 2. část

Úvod do programu RFEM - 2. část

Webinář 20. června 2019 15:00 - 16:00

Webinář 1: Úvod do programu FEM (anglicky)

Webinář 1: Úvod do MKP programu RFEM

Webinář 18. června 2019 15:00 - 16:00

ASCE 7-16 Reakční spektrální analýza v programu RFEM

Webinář 22. května 2019 15:00 - 16:00

Úvod do programu RFEM - 1. část

Úvod do programu RFEM - 1. část

Webinář 11. dubna 2019 15:00 - 16:00

Optimální BIM Integrace pro Revit a RFEM (anglicky)

Optimální BIM Integrace pro Revit a RFEM (anglicky)

Webinář 12. prosince 2018 15:00 - 16:00

Posouzení betonu podle ACI 318-14 v programu RFEM

Posouzení betonu podle ACI 318-14 v programu RFEM

Webinář 8. srpna 2018 15:00 - 16:00

RFEM Webinář 1:

Webinář RFEM 1: Úvod do analýzy a posouzení

Webinář 4. dubna 2017 15:00 - 16:00

Posouzení betonové desky podle ACI 318-14 v programu RFEM

Posouzení betonových desek podle ACI 318-14 v RFEMu

Webinář 27. října 2016 15:00 - 16:00

}
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM
EC2 for RFEM

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE Columns

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE Deflect

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE NL

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM
RF-PUNCH Pro

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF -DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD