1963x
001215
Software Dlubal
27.8.2021

Obytný dům v Los Mochis, Sinaloa, Mexiko

Tento obytný dům ve městě Los Mochis v mexickém státě Sinaloa navrhla společnost JCR Estructural. Stavbu tvoří dvě části: hlavní dům s obytnými místnostmi a ostatní prostory k volnočasovému využití.

Konstrukce se skládá z betonových desek nosných v jednom směru, které jsou podepřeny sloupy a nosníky ze železobetonu. Některé nosníky mají značnou výšku a slouží současně jako architektonické prvky. Rovněž několik sloupů z konstrukční oceli bylo vkusně integrováno do vnějšího zasklení.

Největší železobetonový nosník má rozpětí 18,6 m a podpírá desku terasy, čímž vniká veranda pro přístup k bazénu. Tento nosník má výšku 155 cm a šířku 45 cm. Návrh zahrnuje konstrukční zdivo a celá konstrukce spočívá na nelineárně pružných základech v seizmické oblasti. Model byl podroben dynamické analýze se zohledněním nelineárního chování.

Posouzení železobetonu bylo provedeno v programu RFEM a jeho přídavném modulu RF-CONCRETE. Při posouzení se přihlédlo k americké normě ACI. Další plánování po výpočtu probíhalo v CAD programu Revit.

Místo Los Mochis, Sinaloa
Mexiko


Zadání projektu

Máte nějaké otázky?