2345x
001197
24.2.2021

Centrum obce Kappl, Rakousko

Centrum tyrolské obce Kappl v Rakousku tvoří tři stavební objekty uspořádané do tvaru písmene U. V budově o obestavěném prostoru asi 25 800 m³ se nachází mimo jiné kavárna, obchody, turistický svaz a také velký víceúčelový sál.

Na stavbu byly použity místní materiály jako zdivo z přírodního kamene a modřínové dřevo. Plochá střecha je zatravněná a tvoří harmonický a plynulý přechod k severnímu svahu.

Autoři návrhu jsou architekti Eva Brenner a Wolfgang Kritzinger. Odpovědnost za statické posouzení převzal Rainer Zangerle, který použil pro statické výpočty program RFEM.

Konstrukce

Budova byla postavena ze železobetonu, tzn. stropy, stěny, sloupy a průvlaky jsou z betonu. V suterénu bylo zřízeno podzemní parkoviště. Nad ním se nacházejí 2 nebo 3 horní podlaží. Podkladní deska má tloušťku 45 cm, ale ve vysoce zatížených oblastech (pod stěnami a sloupy) je její tloušťka zesílena na více než 1 metr. Pro statický výpočet v programu RFEM byla konstrukce rozdělena na objekty A - E. Kromě běžných zatížení, jako jsou vlastní tíha a užitná zatížení, působí na budovu na severní straně tlak zeminy po celé výšce budovy.

Při výstavbě centra obce bylo třeba zajistit sousední budovy a stabilizovat svah na severní straně pomocí injektážních kotev. Hrubá stavba byla hotova za pouhých 8 měsíců. Po dvou letech výstavby bylo centrum obce dokončeno a předáno investorovi, obci Kappl.

Místo Dorf 112
6555 Kappl
Rakousko


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 801
Počet linií 1113
Počet prutů 106
Počet ploch 178
Počet zatěžovacích stavů 7
Počet kombinací zatížení 11
Počet kombinací výsledků 3
Rozměry 37,851 x 27,187 x 18,625 m
Verze programu 5.25.01

Máte nějaké otázky?