Novostavba bioelektrárny Schilling, Německo

Projekt zákazníka

Statický výpočet
Návrh ocelové a dřevěné konstrukce
Ingenieurbüro Georg Guter
Stetten, Německo
www.ib-online.de
Konstrukce
Prováděcí dokumentace a stavební dozor
Ingenieurbüro Rudolf Baur
Wain, Německo
www.buerobaur.de

Návrh energetického zařízení
Gammel Engineering
Abensberg, Německo
www.gammel.de
Architektura
Matteo Thun & Partners
Milán, Itálie
www.matteothun.com
Investor Bio Kraftwerk Schilling GmbH
Schwendi, Německo
de.wikipedia.org/wiki/Biomasse-Kraftwerk-Schilling

V německém městě Schwendi stojí jedna z nejmodernějších elektráren pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Tato architektonicky náročná konstrukce ze železobetonu, z oceli a ze dřeva vznikla podle návrhu milánského architekta Mattea Thuna.

Konstrukce

Budova elektrárny s napojenými sklady sestává z průhledného obvodového pláště se zavěšenými dřevěnými nosníky a průběžným balkónem. Konstrukce je založena na pásových základech. Ocelový skelet, který nese navíc i jeřábovou dráhu, je proveden v modulu 5,4 x 5,4 m a jeho celkové vnější rozměry jsou 21,6 x 21,6 m.

Kupolová střecha se skládá z lepených nosníků. Tato více než 24 m vysoká stavba má průměr asi 36 m.

Plánování v časové tísni

Projektování nosné konstrukce probíhalo ve spolupráci s projektovou kanceláří Baur a místní projektovou firmou Guter, která se účastnila již prvotního přípravného procesu.

Plánování se provádělo ve značné časové tísni. Bylo zahájeno v lednu 2007, termín dokončení stavby byl přitom stanoven na červenec 2008.

Statický model v programu RSTAB

3D model konstrukce byl vytvořen v programu RSTAB. Model se skládá přibližně z 1000 uzlů, 2000 prutů, 54 průřezů a ze 4 materiálů. Vlastní tíha konstrukce činí asi 225 tun.

Pomocí prostorového výpočtu byly realisticky modelovány nosnosti různých výztužných systémů a tuhostní poměry (vnějších kruhových balkónů, tlakových a tahových prstenců v oblasti střechy, svislých a vodorovných ztužení i vodorovného připojení na pevnou konstrukci pomocí spřaženého nosníku).

Konstrukce byla podrobena analýze druhého řádu, při které se zohledňovaly imperfekce.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD