Ocelová konstrukce zastřešení a mostu mezinárodního letiště Šeremetěvo v Moskvě, Rusko

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH
Frankfurt nad Mohanem, Německo
www.bollinger-grohmann.com
Architekt Dmitrij Pšeničnikov
Moskva, Rusko
Konstrukce Generální dodavatel zastřešení
Arnold AG, Friedrichsdorf, Německo
www.arnold.de
 
Ocelová konstrukce oblouku
Heinrich Lamparter Stahlbau GmbH & Co. KG, Kassel / Kaufungen, Německo
stahl-and-glas.de
 
Ocelová konstrukce mostu
Müller Offenburg GmbH und Co. KG
www.mueller-offenburg.de

Montáž ocelové konstrukce
Stalkon
Moskva, Rusko
www.stalkon.ru
Investor Aeroflot
Moskva, Rusko

Z důvodů modernizace a zvýšené kapacity cestujících byl na mezinárodním letišti Šeremetěvo v Moskvě postaven třetí terminál.

Německý zákazník firmy Dlubal Software, B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH z Frankfurtu nad Mohanem, byl pod vedením zhotovitele Arnold AG zodpovědný za projektování několika převislých střech a mostu pro pěší spojujícího parkoviště a terminál.

Zvláštní výzvou pro všechny firmy podílející se na stavbě bylo trojrozměrné projektování, které provázelo celý projekt. U posouzení ocelové části konstrukce bylo nutné zohlednit sněhové zatížení velkých vrstev sněhu. Základní zatížení sněhem se pro Moskvu uvažuje od 1,26 kN/m², s odpovídajícími faktory tomu pak odpovídá zatížení sněhem od 8,6 kN/m².

Spojovací můstek

Architektonický 3D model se skládá z prohnuté části (hlavní oblouk) s dlouhým rozpětím, která vede z terminálu až k parkovištím, a mostu, který je z oblouku zavěšen. Kvůli různým deformacím jednotlivých konstrukčních dílců namáhaných zatížením má most svoji vlastní obloukovou nosnou konstrukci. Přesto byly použity i svislé závěsné kabely.

Hlavní oblouk

Hlavní oblouk je modelován jako zavěšená klenutá konstrukce a rozpíná se od kupolovité části uprostřed terminálu přes hlavní vchod až ke garážím. Tvoří vstupní halu bez sloupů s rozměry 56 m x 43 m a přemosťuje vzdálenost 88 m až k parkovišti. Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtyři tětivové vazníky, mezi nimiž jsou rybinově uspořádané příčné nosníky.

Kvůli vysokým excentrickým zatížením sněhem musí hlavní oblouk vykazovat vysokou ohybovou tuhost. To vede k velkým nechtěným tahovým silám ve spodním pásu příhradového vazníku. Proto bylo potřeba vnést do lan velké předpětí, aby se v přirozeném stavu vyloučily tyto tahové síly. Prostřednictvím předpětí v montážním stádiu vznikne napětí v horním pásu vazníku, které se po následném zatížení vnější konstrukcí vyloučí.

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD