Ocelová konstrukce zastřešení a mostu mezinárodního letiště Šeremetěvo v Moskvě, Rusko

Projekt zákazníka

5. července 2011

Rusko RSTAB Ocelové konstrukce

Statika a konstrukce Statické výpočty a návrh
B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH
Frankfurt nad Mohanem, Německo
www.bollinger-grohmann.com
Architekt Dmitrij Pšeničnikov
Moskva, Rusko
Konstrukce Hlavní dodavatel zastřešení
Arnold AG
Friedrichsdorf, Německo
www.arnold.de
 
Ocelová konstrukce oblouku
Heinrich Lamparter Stahlbau GmbH & Co. KG
Kassel / Kaufungen, Německo
stahl-und-glas.de
 
Ocelová konstrukce mostu
Müller Offenburg GmbH und Co. KG
Offenburg, Německo
www.mueller-offenburg.de

Montáž ocelové konstrukce
Stalkon
Moskva, Rusko
www.stalkon.ru
Investor Aeroflot
Moskva, Rusko

Z důvodů modernizace a zvýšené kapacity cestujících byl na mezinárodním letišti Šeremetěvo v Moskvě postaven třetí terminál.

Německý zákazník firmy Dlubal Software, B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH z Frankfurtu nad Mohanem, byl pod vedením zhotovitele Arnold AG zodpovědný za projektování několika převislých střech a mostu pro pěší spojujícího parkoviště a terminál.

Zvláštní výzvou pro všechny firmy podílející se na stavbě bylo trojrozměrné projektování, pteré provázelo celý projekt. U posouzení ocelové části konstrukce bylo nutné zohlednit sněhové zatížení velkých vrstev sněhu. Základní zatížení sněhem se pro Moskvu uvažuje od 1,26 kN/m², s odpovídajícími faktory tomu pak odpovídá zatížení sněhem od 8,6 kN/m².

Spojovací můstek

Architektonický 3D model se skládá z prohnuté části (hlavní oblouk) s dlouhým rozpětím, která vede z terminálu až k parkovištím a mostu, který je z oblouku zavěšen. Ačkoli most měl svoji vlastní obloukovou nosnou konstrukci, kvůli různým deformacím jednotlivých konstrukčních dílců namáhaných zatížením se dodatečně použily svislé kabely.

Hlavní oblouk

Hlavní oblouk je modelován jako vzpěrný oblouk připomínající klenbu v chrámech. Oblouk se rozpíná od prostřední části terminálu nad hlavním vchodem až ke garážím, přičemž přemosťuje vzdálenost až 88 m, a je koncipován jako konstrukce bez melilehlých podpor s rozměry 56 m x 43 m.

Hlavní nosnou konstrukce tvoří čtyři tětivové vazníky, mezi nimiž jsou rybinově uspořádané příčné nosníky.

Kvůli vysokým excentrickým zatížením sněhem musí hlavní oblouk vykazovat vysokou ohybovou tuhost. To vede k velkým nechtěným tahovým silám ve spodním pásu příhradového vazníku, a proto je potřeba vnést do lan velké předpětí, aby se v přirozeném stavu vyloučily tyto tahové síly. Prostřednictvím předpětí v montážním stádiu vznikne napětí v horním pásu vazníku, které se po následném zatížení vnější konstrukcí vyloučí.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD