Solární elektrárna v Haixi, Čína

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

V čínské provincii Qinghai poblíž města Haixi vyrůstá komplex 23 multienergetických zařízení kombinující různé technologie pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Součástí komplexu je 188,5 m vysoká věž solární elektrárny o výkonu 50 MW, jejíž nosná konstrukce bude dokončena v polovině roku 2019.Solární elektrárna využívá moderní technologii CSP (Concentrated Solar Power), která umožňuje akumulovat tepelnou sluneční energii a zajistit tak nepřetržitou výrobu elektrické energie i v noci.

Investor:

Luneng Group Co., Ltd.

Návrh ocelové konstrukce:

Allcons Industry s.r.o.
www.allcons.cz

Generální dodavatel

Shandong Electric Power Construction Corporation III (SEPCO III)

Projektant technologie

Cockerill Maintenance & Ingenierie s.a. (CMI)

Parametry věže

Model

Pomocí soustavy stovek zrcadel se sluneční záření koncentruje do přijímače umístěného na vrcholu věže. V přijímači se absorbovaná sluneční energie přeměňuje na tepelnou energii zahřátím solného roztoku (Molten Salt Liquid - MSL), který je následně uložen do zásobníku, kde se teplo uchová až 12 hodin. Vodní pára ohřátá v parogenerátoru roztokem MSL pohání turbínu, která roztáčí generátor.

Konstrukce

Konstrukce věže se skládá ze spodní železobetonové části vysoké 147,5 m, na níž spočívá 41 m vysoká ocelová konstrukce přijímače solárního záření. Návrh ocelové konstrukce přijímače provedla v programu RFEM česká společnost ALLCONS Industry s.r.o., zákazník Dlubal Software.

Vzhledem k tomu, že se komplex solární elektrárny nachází v seizmické oblasti ve vysoké nadmořské výšce, kde panují obtížné povětrnostní podmínky, byl návrh ocelové konstrukce poměrně náročný. Veškeré výpočty navíc musely být provedeny podle čínských norem. Při návrhu ocelové konstrukce přijímače musely být uvažovány proměnlivé teplotní podmínky v přijímači, kdy za slunečního svitu dopadá na povrch tepelných panelů tepelný tok 1000x větší než běžný sluneční tok. Aby byla zajištěna bezproblémová dilatace mezi ocelovou a betonovou částí konstrukce, byl navržen speciální vícestupňový systém kotvení umožňující pohyb konstrukce v radiálním směru.

Vzhledem k výšce a válcovému tvaru věže bylo nutné uvažovat zatížení větrem příčným kmitáním způsobeným větrnými víry. Výpočty na účinky větru a seismicity byly v programu RFEM prováděné na kompletním modelu věže, a proto byla nutná úzká součinnost s čínským týmem, který navrhoval spodní betonovou část věže. Díky dobré vzájemné spolupráci se podařilo dosáhnout shody spočtených výsledků obou týmů s max. odchylkou nepřesahující 1%.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1055x
  • Aktualizováno 15. září 2020

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Výbušné konstrukce v programu RFEM

Časová analýza při výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Webinář 30. dubna 2020 15:00 - 15:45 CEST

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Webinář 8. května 2018 15:00 - 16:00 EDT

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL GB 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD