Śluza z zamknięciem ruchomym wyciągu dla łodzi Niederfinow, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ingenieurbüro Jürgen Ehlenz
Beckingen, Niemcy
www.ibehlenz.de

Długość: około 7,4 m, szerokość: około 10,4 m, wysokość: około 9,1 m, masa: około 30 t
Węzły: 3 244, pręty: 187, powierzchnie: 607, materiały: 1, przekroje: 3

Stalowa konstrukcja śluzy z ruchomym zamknięciem jest częścią nowego wyciągu dla łodzi Niederfinow na kanale Oder-Havel w Niemczech, która powstała w związku ze zwiększającym się ruchem na kanale, a pierwotna konstrukcja najstarszego wyciągu dla łodzi w Niemczech pracowała niewiele poniżej maksymalnej wydajności.

Konstrukcja

Projektowany obiekt stanowi zamknięcie śluzy, wykorzystujące parcie do kontroli poziomu wody na przelewie. Jego szerokość wynosi 7 m, a długość całkowita konstrukcji wynosi 10,4 m. Śluza pozwala na piętrzenie wody do wysokości maksymalnej 5,6 m. 

Zwymiarowana konstrukcja składa się z 3,244 węzłów, 6 brył, 607 powierzchni i 187 prętów o 7 różnych przekrojach. Konstrukcja utworzona jest ze stali S 355, a jej ciężar całkowity wynosi 20 ton.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD