Wymiana kolumny w Bramie Brandenburskiej

Projekt klienta

28. października 2013

Niemcy RFEM Konstrukcje stalowe

Statyka i konstrukcja Biuro inżynierskie
Dipl.-Ing. Jörg Sando
Weimar, Niemcy
www.sando.de

Analiza statyczno-wytrzymałościowa (prace testujące)
Prof. Frank Prietz
Berlin, Niemcy
 Budowa Wykonawca
Bennert GmbH
Klettbach, Germany
www.bennert.de


Generalny wykonawca
CARO Restaurierung und Technologie GmbH
Berlin, Niemcy
www.feature.de/caro-bbt

Nadzór techniczny
EBK Engineering office for construction diagnostics
Weimar, Niemcy

 Inwestor Stiftung Denkmalschutz Berlin na zlecenie the Senate Administration for Science, Research and Culture of Berlin, Niemcy

W ostatnich dniach drugiej wojny światowej część kolumnowa Bramy Brandenburskiej została poważnie uszkodzona podczas ataku granatami. Podczas rekonstrukcji Bramy w 2002 roku niemieckie biuro inżynierskie J. Sando in Weimar opracowało metodę, dzięki której zastąpiono część kolumnową. Specjalna konstrukcja wsporcza została zaprojektowana w programie RFEM.

Podstawowe warunki techniczne

Obciążenie konstrukcji jest przenoszone łukami na kolumny. Zastosowanie podparcia bocznego wymagałoby rozbiórki. Inżynier Sando opracował metodę, zgodnie z którą obciążenie jest przekierowane do wewnątrz kolumny. Dzięki stałej kontroli siły i przemieszczeń, możliwe było stopniowe monitorowanie wszystkich etapów konstrukcyjnych. W przypadku tego budynku, oczywistym było wykluczenie momentów krytycznych.

Wymiana kolumny

Po pracach przygotowawczych związanych ze zwiększeniem obciążenia, przystąpiono do zamocowania hydraulicznej konstrukcji wsporczej. Nowy punkt centralny, znajdujący się dokładnie w środku kolumny, został umieszczony za zamierzonym przedłużeniem pionowym wynoszącym 0,6 mm. Jest teraz dobrze widoczny jako nowa część wstawiona pomiędzy dwiema dalszymi częściami bocznymi. Metoda inżyniera Sando okazała się wielkim sukcesem.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD