Výměna sloupu na Braniborské bráně, Německo

Projekt zákazníka

28. října 2013

Německo RFEM Ocelové konstrukce

Statika a konstrukce Inženýrská kancelář
Dipl.-Ing. Jörg Sando
Výmar, Německo
www.sando.de

Kontrolní statik
Prof. Frank Prietz
Berlín, Německo
Konstrukce Prováděcí firma a zadavatel statických výpočtů
Bennert GmbH
Klettbach, Německo
www.bennert.de

Hlavní dodavatel
CARO Restaurierung und Technologie GmbH
Berlín, Německo
www.feature.de/caro-bbt

Technický dozor
EBK Ingenieurbüro für Bauwerksdiagnostik
Výmar, Německo
Investor Stiftung Denkmalschutz Berlin
v pověření Senátu pro vědu, výzkum a kulturu v Berlíně, Německo

V posledních dnech druhé světové války byl jeden segment sloupu Braniborské brány těžce poškozen výbuchem granátu. Inženýrská kancelář J. Sando z Výmaru vyvinula v rámci sanace v roce 2002 metodu, jak by mohla být část sloupu vyměněna. Posouzení speciální podpěrné konstrukce pak bylo provedeno v programu RFEM společnosti Dlubal Software.

Technické podmínky

Tíha stavby se přenáší přes cihlové oblouky na sloupy. Odlehčení sloupu by nebylo bez jejich demontáže možné. Jörg Sando vyvinul metodu, pomocí které zatížení přemostí poškozený segment v rámci sloupu. Díky stálé kontrole polohy a síly mohly být jednotlivé kroky permanentně sledovány. Kritické momenty byly u této stavby samozřejmě vyloučeny.

Výměna sloupu

Po přípravných pracích k nadzvednutí horní části následovala postupná montáž hydraulické podpěrné konstrukce. Nový prostřední díl, přesně polovina segmentu sloupu, byl zasunut s plánovaným přesahem 0,6 mm. Spolu se dvěma postranními díly je nyní nový segment snadno k rozeznání. Zvolená metoda byla zcela úspěšná.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD