Budynek biurowo-usługowy Palazzo Meridia, Nicea, Francja

Projekt klienta

Klient Nexity, Ywood
www.nexity.fr
Architekt Architecture-Studio, Francja
Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji drewnianej CBS-Lifteam
www.cbs-cbt.com

Ostatnio budownictwo wysokościowe jest wyraźnie zdominowane przez zastosowanie drewna, jako materiału najbardziej ekologicznego i przyjaznego środowisku. Inicjator projektu, Nexity Resolutely, jest zaangażowany w konstruktywne rozwiązania budowlane, przyczyniające się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, poprzez stosowanie materiałów opatrzonych odpowiednimi etykietami i popartych certyfikatami, wykorzystanych w kilku projektach obiektów biurowych i handlowych z drewna. Jednym z takich projektów jest Palazzo Meridia, obecnie najwyższy budynek z drewna klejonego krzyżowo we Francji. Za projekt, dostawę i montaż konstrukcji drewnianej odpowiedzialny był klient firmy Dlubal, firma CBS-Lifteam.

Palazzo Meridia to 10-kondygnacyjny budynek biurowy, w którym 9 pięter jest zbudowanych z drewna. Budynek ma wysokość 35 m, wymiary powierzchni to 55 m długości oraz 17 m szerokości. Część podziemna, gdzie znajduje się 31 miejsc parkingowych, parter oraz dwie klatki schodowe, wykonana jest z betonu zbrojonego. Charakterystyczna ażurowa fasada z metalu stanowi konstrukcję podpierającą korytarze, po której również pnie się roślinność.

Obliczenia i modelowanie

Betonowe klatki schodowe pełnią rolę stężeń, spinających całą drewnianą konstrukcję szkieletową, składającą się z widocznych belek z drewna klejonego warstwowo oraz fasady z elementów z drewna CLT. Aby przyspieszyć montaż, na ścianach i podłogach fasady zastosowano duże panele z drewna CLT o wymiarach 3,36 m x 17 m and 2,6 m x 17 m. Czas budowy został skrócony do 5 miesięcy, co znaczy, że ogółem zaoszczędzono 10 dni na każdej kondygnacji.

Aby uzyskać porównywalne wyniki z konstrukcją z betonu zbrojonego, zwymiarowaną przez partnerskie biuro inżynieryjne, CBS-Lifteam stworzył wielomateriałowy model z drewna i betonu, obejmujący wszystkie sztywności konstrukcji. W celu zdefiniowania wpływu oddziaływań sejsmicznych i odkształceń, wykorzystano moduł dodatkowy RF-DYNAM Pro firmy Dlubal Software.

Analiza konstrukcyjna elementów z CLT została przeprowadzona w module dodatkowym RF-LAMINATE. RF-TIMBER Pro posłużył do zaprojektowania i obliczenia drewnianej konstrukcji szkieletowej. Ponieważ budynek jest usytuowany w rejonie narażonym na występowanie trzęsień ziemi (Nicea jest położona w strefie sejsmicznej 4), przeprowadzono analizę sejsmiczną zakładającą, że siły poziome będą przenoszone przez podłogi z CLT, pełniące rolę membran, na betonowe schody. Drewniana fasada nie zapewniłaby dodatkowego stężenia dla konstrukcji.

Budowa ma zostać ukończona w końcu 2019 r.

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD