Administrativní a obchodní komplex Palazzo Meridia v Nice ve Francii

Projekt zákazníka

Investor Nexity, Ywood
www.nexity.fr
Architekt Architecture-Studio, Francie
Statické výpočty a posouzení dřevěné konstrukce CBS-Lifteam
www.cbs-cbt.com

Současný trend v pozemním stavitelství jednoznačně směřuje k používání dřeva jakožto materiálu, který je z hlediska životního prostředí nejpřijatelnější a nejšetrnější. Investor projektu, společnost Nexity se rozhodně zasazuje o konstrukční řešení s menší uhlíkovou stopou, a postavila tak již několik obchodních a administrativních budov ze dřeva s příslušnými štítky a certifikáty. Mezi tyto budovy mimo jiné patří i Palazzo Meridia v Nice. Jedná se v současnosti o nejvyšší administrativní budovu z křížem lepeného dřeva ve Francii. Prováděcím projektem a také dodávkou a montáží dřevěné konstrukce byl pověřen náš zákazník, společnost CBS-Lifteam.

Palazzo Meridia je 10podlažní administrativní budova, 9 jejích pater je ze dřeva. Konstrukce dosahuje celkové výšky 35 m a půdorys činí 55 m x 17 m. Suterén, v němž se nachází 31 parkovacích stání, přízemí a obě schodiště jsou ze železobetonu. Velmi nevšedním dojmem působí otevřená kovová fasáda s pavlačemi a popínavými rostlinami.

Výpočet a modelování

Železobetonová schodiště ztužují celou dřevěnou konstrukci z pohledových lepených lamelových nosníků a z fasád z křížem lepeného dřeva. Na fasádní stěny a na stropy se použily velkoformátové křížem lepené dřevěné desky o rozměrech 3,36 m x 17 m, respektive 2,6 m x 17 m pro urychlení montáže. Ušetřilo se tak 10 dní na každém podlaží, a práce na dřevěné konstrukci se tím mohly zkrátit na 5 měsíců.

Pro dosažení srovnatelných výsledků s návrhem železobetonové konstrukce, který provedla partnerská projekční kancelář, vytvořila společnost CBS-Lifteam obsáhlý model dřevěné i železobetonové konstrukce, který počítá s tuhostmi všech prvků. Přídavný modul RF-DYNAM Pro umožnil stanovit seizmické účinky a deformace.

Statický výpočet prvků z křížem lepeného dřeva byl proveden v přídavném modulu RF-LAMINATE. Modul RF-TIMBER Pro pak posloužil k návrhu a posouzení dřevěné sloupové konstrukce. Vzhledem k tomu, že se administrativní budova nachází v seizmicky aktivním regionu (Nice patří do oblasti seizmické aktivity 4), provedla se také seizmická analýza. Při ní se uvažoval přenos vodorovných sil z křížem lepených dřevěných desek, které působí jako membrány, na železobetonová schodiště. Dřevěné fasády nepřispívají k vyztužení konstrukce.

Předpokládá se, že administrativní a obchodní komplex by měl být dokončen koncem roku 2019.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD