1900x
001217
2021-09-07

Budynek szkoły na kampusie Lorenzo w Lipsku, Niemcy

W 7-kondygnacyjnym budynku o powierzchni 5300 m² mieści się szkoła zawodowa. Wymiary budynku wynoszą w przybliżeniu: dł. 46,0 m x szer. 20,0 m x wys. 21,8 m.

Budynek został zbudowany jako solidna konstrukcja betonowa. Przegroda budynku i główne elementy nośne (płyta stropowa, stropy, ściany, słupy, podciągi itp.) zostały wykonane z betonu zbrojonego jako monolityczne. Konstrukcja dachu została zaprojektowana jako drewniany dach płatwiowy.

Na parterze fasada budynku jest wsunięta do wewnątrz, dzięki czemu powstała nisza o powierzchni ok. 46,0 x 17,2 m. Kształt parteru, 1. i 2. piętra jest nieregularny, a kondygnacje te nie mają ciągłej konstrukcji nośnej. Rzut 3. 4. piętra jest regularny, natomiast fasada na poziomie 5. piętra jest ponownie przesunięta.

Konstrukcja i obliczenia statyczne

Analiza statyczno -wytrzymałościowa została przeprowadzona za pomocą programu RFEM na modelu 3D, ponieważ model ten dał najbardziej wiarygodne wyniki w przypadku złożonej konstrukcji ze skośnymi słupami, nieregularnymi rzutami kondygnacji i wielokrotnymi przesunięciami w linii elewacji.

Największym wyzwaniem w tym projekcie były duże rozpiętości płyt stropowych i 5-kondygnacyjna fasada, wsparta na nieregularnych, skośnych słupach. Obciążenia były częściowo przekierowane aż o 2 kondygnację w górę za pomocą elementów rozciąganych, ponieważ nie było możliwe zapewnienie bezpośredniego podparcia na elementach konstrukcyjnych poniżej. W celu określenia obciążenia przekazywanego z z dachu na część betonową zamodelowano także część drewnianą.

Miejsce Riebeckstraße 37-41
04317 Lipsk, Niemcy
Niemcy
Klient, Projektant basis|d GmbH
Wehlener Straße 31
01279 Dresden, Germany
www.basisd.de
Obliczenia konstrukcyjne Eggers Tragwerksplanung GmbH
Scheunenhofstraße 2
01097 Drezno, Niemcy
www.eggers-tragwerksplanung.de


Specyfikacja projektu

Dane modelu

Liczba węzłów 1777
Liczba linii 2113
Liczba prętów 560
Liczba powierzchni 203
Ilość przypadków obciążenia 20
Ilość KO 149
Liczba kombinacji wyników 5
Ciężar całkowity 8234,779 t
Wymiary (metryczne) 45,605 x 22,341 x 29,585 m
Wymiary (imperialne) 149.62 x 73.3 x 97.06 feet
Wersja programu 5.26.01

Czy mają Państwo jakieś pytania?