Uwzględnianie sztywności na ścinanie przy obliczaniu przekroju w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Uwzględnienie sztywności na ścinanie prowadzi do wzrostu odkształceń od sił tnących. Chociaż odkształcenie ścinania jest prawie nieistotne dla przekrojów walcowanych i spawanych, zdecydowanie zalecamy uwzględnienie go w analizie deformacji przekrojów litych i drewnianych.

W programie RFEM 6 sztywności prętów na ścinanie są automatycznie uwzględniane przez program. Uwzględnienie tego prowadzi jednak do innych wyników niż te, które można uzyskać w przypadku obliczeń ręcznych. Aby to pokazać, a także zilustrować, jak wyłączyć sztywność na ścinanie dla obliczeń przekroju, zostanie przedstawiony praktyczny przykład. Interesującym modelem jest belka drewniana o dwóch przęsłach po 4 m, obciążona siłą 1,5 kN/m, jak pokazano na rysunku 1.

Najpierw możemy przeprowadzić ręczne obliczenia sił wewnętrznych i przemieszczeń dla rozpatrywanej belki ciągłej. W tym celu dostępne dane można wprowadzić do dobrze znanych równań wymiarowania i ugięcia belki ciągłej o dwóch równych przęsłach i równomiernie rozłożonym obciążeniu. Rozkład sił wewnętrznych pokazano na rys. 2, a otrzymane wyniki są następujące:

Siła tnąca V1 i V4

3qL8=3*1.5*48=2.25 kN

Siła tnąca V2 i V3

5qL8=5*1.5*48=3.75 kN

Moment zginający M1

9qL2128=9*1.5*42128=1.6875 kNm

Moment zginający M2

qL28=1.5*428=3 kNm

Maksymalne ugięcie Δmax

Δmax=qL4185EI=1,5*44185*2911.76=0.0007m

Następnie można przeprowadzić te same obliczenia w programie RFEM 6 i przyjrzeć się otrzymanym wynikom, jak pokazano na rysunku 3. Jak już wspomniano, różnica w stosunku do wyników obliczeń ręcznych wynika z automatycznego uwzględnienia sztywności na ścinanie i zwiększonego odkształcenia.

Jeśli jednak interesuje nas uzyskanie wyników, dla których nie jest uwzględniona sztywność na ścinanie, jest to również możliwe w programie RFEM 6, ponieważ istnieje możliwość kontrolowania uwzględniania sztywności na ścinanie osobno dla każdego przekroju. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe "Edytować przekrój", jak pokazano na rys. 4. Wpływ ścinania zależy od pól przekroju Ay i Az (rys. 4). Te właściwości przekrojów można wyświetlić w tabelach lub przekrojach i w razie potrzeby dostosować. Ponadto sztywność na ścinanie może zostać dezaktywowana (rys. 5), a tym samym nie będzie uwzględniana w obliczeniach przekroju. W takim przypadku wyniki uzyskane w programie RFEM 6 (rys. 6) będą identyczne z wynikami obliczonymi ręcznie.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Sztywność na ścinanie Pręty Obliczanie przekroju

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 811x
  • Zaktualizowane 16. września 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 12. grudnia 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 21. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 19. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 26. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Event Invitation

Międzynarodowa Konferencja Masy Drewna

Konferencje 27. marca 2023 - 29. marca 2023

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Webinar 1. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 25. listopada 2022 16:00 - 17:00 CET

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Webinar 24. listopada 2022 12:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR