Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 000300 PL

1. grudnia 2017

Robert Vogl Obliczenia RSBUCK RF-STABILITY

Dlaczego w przypadku wyboczenia obliczane są różne efektywne współczynniki długości?

Odpowiedź

RSBUCK wykorzystuje chwilową reprezentację osiowego rozkładu sił w danym stanie obciążenia. Siły osiowe są iteracyjnie zwiększane do momentu wystąpienia obciążenia krytycznego. W analizie numerycznej obciążenie statecznościowe jest wskazywane przez fakt, że wyznaczenie macierzy sztywności wynosi zero.

Jeżeli znany jest faktyczny współczynnik długości, na podstawie tego obliczane jest obciążenie wyboczeniowe i wersja wyboczeniowa. W przypadku najmniejszego obciążenia wyboczeniowego obliczane są wszystkie współczynniki długości efektywnej i efektywnej długości.

Przykład: Kolumna przegubowa o długości 20 m, przekrój HE-B 500, obciążenie własne

W pierwszym trybie wyboczenia uzyskuje się współczynnik wydłużenia k cr, y = 2,92 dla wyboczenia względem osi głównej. W przypadku wyboczenia wokół osi pomocniczej przy współczynniku wyboczenia 651,3 kN uzyskuje się współczynnik długości efektywnej równy 1,00.

W przypadku wybrania wyrażenia służącego do obliczania obciążenia wyboczeniowego N cr = π² * E * I / L cr ² do L cr i zastosowania N cr = 651,3 kN i I y = 107,200 cm 4 , otrzymuje się L cr, y od 58,4 m , co powoduje, że efektywny współczynnik długości k cr, y wynosi 2,92.

W RSBUCK wyznaczane są dwa efektywne współczynniki długości dla każdego trybu wyboczeniowego i obciążenia wyboczeniowego.

Aby uzyskać poprawny efektywny współczynnik długości dla odchylenia prostopadłego do osi y (wyboczenie wokół osi głównej), należy obliczyć kilka trybów wyboczenia (kształty trybu). Prawidłowa wartość jest wyświetlana w oknie 2.1. W tym przypadku jest to trzeci wariant wyboczeniowy z obciążeniem wyboczającym o wartości 5485.5 kN. W tym przypadku efektywne długości i efektywne długości są określane w następujący sposób: k cr, y = 1,0 i k cr, z = 0,345. 

W przypadku przekroju kwadratowego powstają dwie równe długości efektywne, przy czym sztywności w obu kierunkach są takie same.

Słowa kluczowe

Długość użytkowa Obciążenie wyboczeniowe Z możliwością wyboczenia Wartość własna Efektywny współczynnik długości Obciążenie krytyczne

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD