Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

FAQ 000300 CS

Robert Vogl

Výpočet

RSBUCK

RF-STABILITY

Proč se pro jeden vzpěrný model počítají efektivní součinitele délky?

Odpověď

RSBUCK používá momentové znázornění rozdělení normálové síly v příslušném zatěžovacím stavu. Normálové síly se iteračně zvyšují, dokud nenastane kritický zatěžovací stav. Při číselné analýze je zatížení stabiltem indikováno skutečností, že determinant matice tuhosti je nulový.

Pokud je známa hodnota součinitele vzpěrné délky, stanoví se na něm vzorec vzpěru a vzpěr. Při nejnižším zatížení působícím proti boulení se určují všechny vzpěrné délky a vzpěrné délky.

Příklad: Kloubový sloup o délce 20 m, průřez HE-B 500, zatížení vlastní tíhou

V případě prvního vzpěrujeme součinitel vzpěrné délky k cr, y = 2,92 pro vzpěr okolo hlavní osy. Pro vzpěr okolo vedlejší osy se zatínkovacím zatížením 651,3 kN získáme efektivní součinitel délky 1,00.

Pokud zadáme výraz pro stanovení zatížení na vzpěru N cr = π2 * E * I / L cr² až L cr a použijeme N cr = 651.3 kN a I y = 107.200 cm 4 získáme L cr, y 58.4 m , což vede k součinitele vzpěrné délky k cr, y 2,92.

V modulu RSBUCK jsou pro každý vzpěrný režim a zatížení vybočeny dva efektivní součinitele délky.

Abychom získali správný součinitel vzpěrné délky pro kolmý průhyb na ose y (vybočení okolo hlavní osy), je třeba počítat několik režimů vzpěru (tvary tvarů). Správná hodnota se zobrazí v dialogu 2.1. Na příkladu se jedná o třetí vzpěrný režim se vzpěrným zatížením 5485,5 kN. Pro toto zatížení se spočítají součinitele vzpěrné délky a vzpěrné délky následovně: k cr, y = 1.0 a k cr, z = 0.345. 

V případě kvadratického průřezu jsou výsledkem dvě stejné účinné délky, protože tuhost v obou směrech je stejná.

Klíčová slova

Efektivní délky Zatížení boulení Vzpěr Vlastní číslo Součinitel vzpěrné délky Kritické zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD