Nowość
FAQ 002611 PL 7. marca 2019

Wieland Götzler Moduły dodatkowe STEEL EC3 RF-STEEL EC3

Zmierzam zestaw prętów o jednolitym, podwójnie symetrycznym przekroju poprzecznym i otrzymuję ostrzeżenie „Moment niezmierzalny - moment ER051 wokół osi z w niesymetrycznym przekroju, prążek lub zestaw prętów”. Dlaczego?
Co mogę zrobić?

Odpowiedź

Powodem ostrzeżenia jest to, że zestawy prętów są domyślnie wykrywane zgodnie z ogólną procedurą 6.3.4 EN 1993-1-1. Jednak ta metoda dotyczy tylko obciążenia w płaszczyźnie nośnej, więc nie jest dozwolony moment zginający poprzeczny i dlatego pojawia się ostrzeżenie.

Możesz wykonać dowód stabilności zgodnie z teorią II .. Zamów jako dowód przekrojowy,
co jest możliwe dzięki dodatkowym modułom FE-BGDK lub STAHL łukowemu skręcaniu.
Alternatywnie można pominąć zginanie poprzeczne w opcjach filtru „Szczegóły / Stabilność” lub w oknie dialogowym „Załącznik krajowy” rozszerzoną procedurę według Dr. med. Włącz Naumes, który pozwala na gięcie poprzeczne.
Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest jednak wybranie równoważnej metody pręta do projektowania zestawów prętów w „Szczegóły / Stabilność”.

Słowa kluczowe

Metoda ogólna gięcie poprzeczne metoda pręta zastępczego ER051 konstrukcja stalowa Eurokod 3 EC3 II Zamówienie zestaw prętów konstrukcja zestawu prętów stabilność dowód stabilności niemierzalny ostrzeżenie

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD