1363x
005318
2022-09-26

ASCE 7 Zredukowany współczynnik obciążenia ruchomego

Moje obciążenie użytkowe jest mniejsze lub równe 100 psf. Jak uwzględnić zredukowany współczynnik obciążenia w kombinacjach obciążeń ASCE 7?


Odpowiedź:

W zakładce Przypadki obciążeń należy wybrać zakładkę Ustawienia dodatkowe i aktywować opcję „Obciążenie zmienne jest mniejsze lub równe 100 psf” (rys. 01).

Następnie wybierz zakładkę Sytuacje obliczeniowe i Edytuj kreatora kombinacji . Aktywuj opcję „Wyjątek 1 wg 2.3.1” w opcjach standardowych (rys. 02).

W zakładce Kombinacje obciążeń, współczynnik obciążenia 0.5 jest podany w odpowiednich COs (rys. 03).


Autor

Firma Cisca jest odpowiedzialna za wsparcie techniczne klienta i ciągły rozwój programu na rynek północnoamerykański.