1282x
002192
23.9.2021

Kontakt mezi plochami

Usnadněte si práci. Kontakt mezi plochami se používá k popisu vlastnosti kontaktu mezi dvěma nebo více plochami, které jsou od sebe v určité vzdálenosti. Není již nutné vytvářet kontaktní těleso mezi plochami.

K názornému videu