1333x
002203
23.9.2021

Vylepšený tiskový protokol

Objevte zásadně přepracovaný a optimalizovaný tiskový protokol. Nabízí vám mimo jiné následující novinky:

  • Rychlé vytvoření tiskového protokolu v nemodálním prostředí (možnost souběžně pracovat v programu a protokolu)
  • Interaktivní úpravy kapitol a vytváření nových uživatelsky definovaných kapitol
  • Import PDF, vzorců, 3D grafik atd.
  • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)
  • Moderní design protokolu
K názornému videu

Odkazy