Vylepšený výpočet smykových napětí pro nulové prvky

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Například otvory pro šrouby mohou být vytvořeny pomocí nulových prvků v průřezu vytvořeném v programu SHAPE-THIN. Výpočet smykových napětí v zóně takového otvoru se vylepšil následovně:

  1. V normálních prvcích se smyková napětí od příčných sil a krouticích momentů počítají zvlášť.
  2. Smyková napětí z příčných sil se integrují do smykových sil.
  3. Smykové síly v normálních prvcích se transformují ve směru os y a z a spočítají jako součet V y a součet V z .
  4. Opravné faktory se stanoví: k y = V y/(Σ V y ) a k z = V z/(Σ V z ).
  5. Zadané příčné síly V y a V z se vynásobí opravnými součiniteli.
  6. Smyková napětí vlivem upravených příčných sil se znovu spočítají.

Protože nulové prvky již nejsou účinné, vede tato metoda k vyššímu smykovému napětí.

Klíčová slova

Smykové napětí Nulový prvek Smyková síla smyková síla Otvor

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE THIN 9.xx

Samostatný program

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů
včetně za studena tvarovaných průřezů

Cena za první licenci
1 300,00 USD