Vylepšený výpočet smykových napětí pro nulové prvky v SHAPE-THIN

Tipy & triky

Například otvory pro šrouby mohou být vytvořeny pomocí nulových prvků v průřezu vytvořeném v programu SHAPE-THIN. Výpočet smykových napětí v zóně takového otvoru se vylepšil následovně:

  1. V normálních prvcích jsou smyková napětí z příčných sil a krouticích momentů spočítaná odděleně.
  2. Smykové napětí z příčných sil jsou integrované do smykový sil.
  3. Smykové síly v normálních prvcích jsou transformovány do směru os y a z a přidány jako součet Vy a součet Vz.
  4. Korekční součinitele jsou stanoveny: ky = Vy / (suma Vy) a kz = Vz / (suma Vz).
  5. Vložené příčné síly Vy a Vz se vynásobí korekčními součinitely.
  6. Smyková napětí je přepočítané na základě nastavených příčných sil.
  7. Vzhledem k tomu, že jsou nulové prvky již neúčinné, vede tato metoda k vyššímu smykovému napětí.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD