Udoskonalone obliczenia naprężeń stycznych dla elementów zerowych

Wskazówki i porady

Otwory jak np. otwory na śruby mogą być reprezentowane przez elementy zerowe w przekrojach utworzonych w module SHAPE-THIN. Obliczanie naprężeń stycznych w strefie otworu poprawiło się w następujący sposób:

  1. W przypadku normalnych elementów, obliczamy osobno naprężenia styczne od sił poprzecznych i momentów skręcających.
  2. Naprężenia styczne od sił poprzecznych są włączone do sił tnących.
  3. Siły tnące normalnych elementów są przekształcane w kierunku osi y i z, a dodaje się je jako sumę V-y i sumę V-z.
  4. Współczynniki korygujące są określone: k-y = V-y/(suma V-y) i k-z = V-z/(suma V-z).
  5. Siły poprzeczne V-y i V-z są pomnożone przez współczynniki korygujące.
  6. Ponownie obliczane są naprężenia styczne z uwagi na dodane siły poprzeczne.

Z uwagi na to, że elementy zerowe nie są dłużej skuteczne, metoda ta powoduje większe naprężenia styczne.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD